[MINH HUỆ 01-10-2020]

Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục kính chúc Sư tôn Tết Trung thu vui vẻ!

Và sau đây là những lời chúc chân thành của đệ tử Đại Pháp cùng gia đình, bạn bè và những người dân minh chân tướng ở khắp mọi miền Trung Quốc kính gửi đến Sư tôn lời chúc mừng Tết Trung thu vui vẻ!

Trung Quốc Đại Lục (16); Đông Bắc; Ngành Công nghiệp may mặc; Ngành Kế toán tài chính; Giới Văn hóa; Ba người dân tam thoái; Nhóm giảng chân tướng qua điện thoại về các vụ án hoặc trường hợp đặc biệt ở hải ngoại; Hai gia đình 16 người; Nhóm học Pháp ở Trung Quốc Đại Lục (3).


 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/1/大陆大法弟子恭祝师尊中秋好-26条–413161.html

Đăng ngày 03-10-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share