[MINH HUỆ 29-05-2010] Vào ngày 19-05-2010, ông Phil Kent, Thị trưởng thành phố Duncan đã ra tuyên bố tháng 5-2010 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân, Thiện và Nhẫn.
Thành phố Duncan
Tuyên bố
Tổ chức kỷ niệm tháng 5-2010 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân, Thiện và Nhẫn.

Thấy rằng, các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khỏe, đề cao tâm tính, nâng cao tinh thần, và làm tăng hiểu biết của họ về cuộc sống, con người và vũ trụ; và
Thấy rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo nguyên lý của Chân-Thiện-Nhẫn và đưa nó trong cuộc sống hàng ngày của họ, cố gắng để trở thành người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh; và
Thấy rằng, thêm nhiều người Canada đang tập môn này, qua đó thanh lọc tâm và tinh thần của họ, và tất cả các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp, bao gồm lớp tập công và các sự kiện văn hóa, là mở cho công chúng miễn phí; và
Thấy rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp Canada sẽ tụ hội để tổ chức Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm Canada 2010, để chia sẻ những kinh nghiệm của họ và tiếp tục thăng tiến trong tinh thần của Chân-Thiện-Nhẫn.
Do vậy, bây giờ tôi, Phil Kent, Thị trưởng thành phố Duncan xin tuyên bố Tháng 5-2010 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp vinh danh Chân, Thiện và Nhẫn.
Ngày 19-05-2010
Thị trưởng Phil Kent

2010-5-28-minghui-falun-gong-201619-0--ss.jpg


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/5/29/224519.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/30/117504.html
Đăng ngày 04-06-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share