Bài của Tri Tình Nhân

[MINH HUỆ 29-9-2010] Theo những nguồn tin đáng tin cậy, thời gian gần đây, ĐCSTQ tà ác đã phái rất nhiều đặc vụ đến các nơi của Đại Lục và nước ngoài. Những đặc vụ này trước khi xuất ra khỏi ổ, đã trải qua huấn luyện một thời gian dài, hiểu rất rõ nội dung sách của Đại Pháp, thậm chí vài người có thể đọc thuộc lòng trôi chảy. Hàng ngày họ cũng đọc trang Minh Huệ, hiểu rất rõ tình huống các đệ tử Pháp Luân Công toàn Đại Lục bị bức hại, tới tình huống chứng thực Pháp của đệ tử Đại Pháp nước ngoài; nếu bạn trao đổi với họ, họ nói chuyện sống động như thật và biết rất nhiều điều. Tà đảng huấn luyện những đặc vụ này rất toàn diện. Những đặc vụ này sử dụng máy tính, và có kĩ thuật in ấn v.v.. Rất thông thạo. Các cơ sở huấn luyện thường được đặt tại các trường Đại học trong nước.

ĐCSTQ dành rất nhiều công sức để huấn luyện những đặc vụ này. Tuổi của họ đều khoảng từ 20 đến hơn 40 tuổi, nam và nữ đều có. Trông họ rất tầm thường và họ rất hòa nhập với xã hội người thường cả về vẻ bề ngoài lẫn lối cư xử. Ăn mặc, trang phục cũng rất bình thường, dáng vẻ cũng rất bình thường. Bề ngoài họ đều cố gắng bắt chước các học viên Pháp Luân Công, giả vờ là rất chân thành và bình thường. Những đặc vụ này dùng các loại thân phận khác nhau để tham gia các hoạt động đặc vụ, hoặc là tiến vào hàng ngũ học viên Pháp Luân Công:

Họ trực tiếp phối hợp với phòng “610”, công an, và hệ thống an ninh Quốc gia bức hại học viên Pháp Luân Công.

Họ xâm nhập vào các ngành nghề tại Đại Lục, thu thập thông tin cá nhân của học viên Pháp Luân Công mà họ cùng làm việc, như tên, địa chỉ, số điện thoại, mối quan hệ xã hội v.v.. Các đặc vụ này không nhận tiền lương từ ban ngành địa phương, không thuộc quản lý của ban ngành địa phương, mà chỉ  phối hợp với ban ngành đó. Thực ra, họ thực hiện công tác dưới sự chỉ đạo của phòng  “610”, có lúc là trong mấy tháng, cũng có lúc lâu hơn.

Họ xâm nhập vào chỉnh thể học viên Đại Pháp theo những cách sau: Giả làm học viên Pháp Luân Công không nơi cư trú. Tự xưng bản thân bị ĐCSTQ bức hại rất nghiêm trọng, lùng bắt khắp nơi. Họ cũng nói rằng họ  rất kiên định tu luyện Đại Pháp. Họ có vẻ rất tích cực và chủ động làm tài liệu giảng chân tướng và lập các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng mới.

Trên đây là tình huống chúng tôi mới biết được. Chúng tôi viết ra để nhắc nhở học viên Pháp Luân Công ở trong nước và nước ngoài chú ý đến vấn đề này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/9/29/230275.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/10/8/120504.html
Đăng ngày: 11-10-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share