[MINH HUỆ 16-09-2020] Kể từ đầu tháng 8 năm 2020, hơn 10 học viên Pháp Luân Công ở quận Phổ Đông, thành phố Thượng Hải đã bị công an cưỡng chế lấy mẫu máu và sinh trắc học.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngoài tra tấn và án dài hạn, nhiều học viên Pháp Luân Công còn bị chính quyền giết hại để lấy tạng nhằm thúc đẩy cho ngành công nghiệp ghép tạng béo bở ở Trung Quốc.

Một số người nghi ngờ rằng việc thu thập sinh trắc học và mẫu máu của các học viên gần đây là để chính quyền thiết lập một cơ sở dự liệu DNA và cơ quan tạng phù hợp, cũng như để tăng cường giám sát các học viên thông qua mạng lưới theo dõi rộng khắp của Trung Quốc.

Một trong số những nạn nhân gần đây nhất bị thu thập mẫu máu ở Thượng Hải là ông Khâu Ngân Long, một cựu chiến binh hiện đang kinh doanh bất động sản và sửa chữa nhà cửa.

Vào ngày 10 tháng 9 năm 2020, bốn công an đã kéo đến nhà ông Khâu tìm ông. Vì lúc đó ông Khâu không có ở nhà, nên vài giờ sau, công an đã quay lại và cưỡng chế lấy mẫu máu của ông Khâu, bất chấp sự phản kháng mạnh mẽ của ông.

Bài liên quan:

Cảnh sát Thượng Hải cưỡng chế lấy máu và sinh trắc học của học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/16/411866.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/23/186907.html

Đăng ngày 27-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share