[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các quan chức đắc cử tại Pennsylvania và Delaware đã ban hành các tuyên bố và thư chúc mừng để ghi dấu ngày này.

3c528ea20d71bf148010384f8aebe3dd.jpg

Hàng trên, từ trái sang phải: Thượng Nghị sỹ Patrick J. Toomey, Dân biểu Mike Doyle, Dân biểu Dwight Evans, Thượng Nghị sỹ Thomas R. Carper, và Thống đốc John C. Carney của Delaware.

Hàng dưới, từ trái sang phải: Trung úy Bethany A. Hall-Long của Delaware, Thượng Nghị sỹ Pennsylvania Tom Killion, Nghị sỹ Mary Isaacson của Hạ viện Pennsylvania, Nghị sỹ Tim Hennessey của Hạ viện Pennsylvania, Nghị sỹ Carolyn T. Comitta của Hạ viện Pennsylvania, và Nghị sỹ Michael F. Smith của Hạ viện Delaware.

d8600c92a55bcfad75de91549277293b.jpg

Văn phòng Thống đốc Delaware ban hành tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

40b948ed7ac862fedc0b5190113d8f6b.jpg

Giấy công nhận đặc biệt của Thượng Nghị sỹ Patrick J. Toomey

60381fd82f8d667de02b98e2a8526611.jpg

Thư của Dân biểu Mike Doyle

02e093d256daaae1afcb0546637ec4be.jpg

Thư của Dân biểu Dwight Evans

725c5e3f29381cf0632a50aa167a5ea9.jpg

Thư của Thượng Nghị sỹ Thomas R. Carper

77ee3d2a9c0419e2b217ad3bd1889f03.jpg

Thư của Thượng Nghị sỹ Tom Killion của Thượng viện Pennsylvania

bf6dbb65e7ba0e12983fcf313a00323d.jpg

Thư của Nghị sỹ Mary Isaacson của Hạ viện Pennsylvania

d356a82065789612136e89d3da8bcffe.jpg

Thư tuyên dương của Nghị sỹ Carolyn T. Comitta của Hạ viện Pennsylvania

36aa7073d5229edb7cfca57dffab3bbb.jpg

Thư của Nghị sỹ Tim Hennessey của Hạ viện Pennsylvania

b441ae2dbb852fd8ce0fd2ba41aba1c4.jpg

Thư của Nghị sỹ Michael F. Smith của Hạ viện Delaware


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405934.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185020.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share