[MINH HUỆ 12-05-2020] Thị trưởng Joseph M. Petty của Thành phố Worcester, Massachusetts tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Ông ca ngợi sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong việc bảo vệ đức tin của họ trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo.

65a8a208bf826da63569c7744c540326.jpg

Tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Worcester, Massachusetts

Thị trưởng Petty nêu trong tuyên bố: “Sự đại thiện đại nhẫn mà các học viên Pháp Luân Công thể hiện ra đã làm xúc động trái tim của những người tốt trên khắp thế giới.”

“Cuộc kháng nghị và sự can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn trong môi trường khắc nghiệt nhất đã cho thế giới thấy giá trị của sinh mệnh và phẩm giá đáng trân quý của con người.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/184994.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share