[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thượng Nghị sỹ John Cornyn và Nghị sỹ Ron Wright đã gửi thư chúc mừng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

ff7eacfb66de48f4af9e37fb0fa36ce8.jpg

Thượng Nghị sỹ John Cornyn

c9ebdbc3d57240728b956586ce8903ec.jpg

Thư của Thượng Nghị sỹ John Cornyn

Trong thư, Thượng Nghị sỹ John Cornyn tuyên bố: “Ngày trọng đại này ghi dấu sự khai truyền Pháp Luân Đại Pháp của Đại sư Lý Hồng Chí vào năm 1992.”

“Đến nay, Pháp Luân Đại Pháp đã truyền động lực cho hàng triệu người ở khắp thế giới cải thiện cuộc sống của họ qua thiền định, tập trung vào giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Sự kiên trì và chính tín của các bạn sẽ tiếp tục là hình mẫu chính diện cho thế giới.”

fdb63c3324e895d3c3bb639b4fe9a720.jpg

Nghị sỹ Ron Wright

5409801fb15b32ff3645d6872e0ef1cf.jpg

Thư của Nghị sỹ Ron Wright

Thư của Nghị sỹ Ron Wright có đoạn nêu: “Thật đáng buồn khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một cuộc chiến toàn diện chống lại Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1999.”

“Ngay cả khi đối mặt với bức hại, tra tấn, cưỡng bức thu hoạch nội tạng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn giữ vững can đảm, đứng lên phản đối ĐCSTQ, nhờ vậy, một ngày nào đó họ và các nhóm tín ngưỡng thiểu số khác ở Trung Quốc sẽ lấy lại được quyền tự do.”

“Một lần nữa, xin chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới! Tôi tự hào khi được đại diện cho rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở khu vực bầu cử số sáu của Texas. Là một người ủng hộ nhiệt thành tự do tín ngưỡng và nhân quyền, tôi mong được tiếp tục hợp tác cùng các bạn để chấm dứt cuộc bức hại tín ngưỡng và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185029.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share