Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Minnesota

[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thống đốc Tim Walz của bang Minnesota đã trao bằng khen để vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

ebfb4fde9a1c125b9a0fc256141a0184.jpg

Bằng khen từ Thng đc Tim Walz ca Minnesota


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406298.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185030.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share