Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Giống như nhiều thành phố trên khắp Hoa Kỳ, Thành phố St. Peters, Missouri đã ban hành tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

8c801d5a3b41b497e816090e93787222.jpg

Tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố St. Peters

Tuyên bố có đoạn nêu: “Pháp Luân Đại Pháp đã vượt ra khỏi ranh giới văn hóa và quốc gia để mang lại sức khỏe và sự bình an nội tại tốt hơn cho hàng triệu người trên khắp thế giới, bao gồm cả Missouri.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri trân quý quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc, các đồng tu của họ liên tục phải đứng lên bảo vệ quyền tự do bằng những hình thức ôn hòa trước cuộc bức hại tàn bạo dưới sự đàn áp của chính quyền cộng sản kể từ năm 1999.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405663.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185007.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share