Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền. Các quan chức đắc cử của Canada bao gồm các Nghị sỹ Quốc hội cấp liên bang, cấp tỉnh, thị trưởng và ủy viên hội đồng thành phố đã ban hành các tuyên bố, thư ủng hộ để tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

Kể từ ngày 12 tháng 5, 80 quan chức đã gửi thư hoặc ra tuyên bố ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Họ chỉ ra rằng người Canada cần sự can đảm để sát cánh cùng nhau trong khi đối mặt với những khó khăn do COVID-19 gây ra. Nhiều chính khách nói cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng này nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

43f68b258419fd87d4885c7274da1278.jpg

Hàng đầu, từ trái sang phải: Nghị sỹ Liên bang Kevin Waugh, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Amarjot Sandhu, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Chris Glover, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Suze Morrison, và Nghị sỹ Tỉnh Mike Schreiner.

Hàng thứ hai: Nghị sỹ Tỉnh Ontario Bhutila Karpoche, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Kaleed Rasheed, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Rudy Cuzzetto, Nghị sỹ Tỉnh Christine Hogarth, Nghị sỹ Tỉnh Daisy Wai và Thị trưởng Mike Bradley của thành phố Sarnia.

Hàng thứ ba: Nghị sỹ Tỉnh Newfoundland & Labrador Sarah Stoodley, Nghị sỹ Tỉnh Ontario Lucille Collard , Nghị sỹ Tỉnh Ontario Amy Free, Thống đốc Russell Mirasty của Saskatchewan, Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của Vaughan và Thị trưởng Michael Fougere của Regina.

Nghị sỹ Kevin Waugh tuyên bố trong thư: “Thay mặt nhân dân Saskatoon-Grasswood, tôi muốn gửi lời chúc nồng nhiệt nhất tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân lễ kỷ niệm 28 năm của Pháp Luân Đại Pháp.“

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người ở khắp thế giới thông qua việc thúc đẩy lòng khoan dung, hòa ái, những giá trị mà thảy đều có thể mang lại sức mạnh.”

9c9ccef669d02e80fdb94cb4c17f637b.jpg

Thư của Nghị sỹ Kevin Waugh

3f7c25048bd51344f39f26c615346665.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Amarjot Sandhu

e0321346c52e2a547f06211baef40078.jpg

Bằng công nhận của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Chris Glover

Nghị sỹ Tỉnh Suze Morrison tuyên bố trong thư của bà: “Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là những lý tưởng làm vững mạnh cộng đồng của tất cả các đức tin”.

“Tôi rất vui khi ở Ontario, các bạn có thể tự do thực hành đức tin của mình và chia sẻ chúng với những người bạn của các bạn ở Ontarians.”

c867864dd3f0dff8d23703c3c4f09fc3.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Suze Morrison

302e9af7ec1e60382ce0c0820153576a.jpg

Trích dẫn từ Nghị sỹ Tỉnh Ontario Mike Schreiner

6b23f3932ec7f98cdf4b53e2e3dc79b7.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Bhutila Karpoche

bd58e312d11a6301ff814730ca06ef25.jpg

Bằng công nhận của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Kaleed Rasheed

7e72a1a06b8c7522f9da6d2b5304d0c8.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Rudy Cuzzetto

2a862dba200d7f1e29a3d0369fcc21ba.jpg

Tin nhắn của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Christine Hogarth

3c8541e1ed4bac878a2d57536b243eae.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Ontario Daisy Wai của Richmond Hill

5bf274047cee11e40cc1e6d869284224.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Newfoundland & Labrador Sarah Stoodley

467629ce77415c0b6edf82d5b15c36fb.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh Lucille Collard

a956b61d62c677f2c5f11724978c118f.jpg

Thư của Nghị sỹ Tỉnh OntarioAmy Fee

7e3499e7f2a2411f50a733129c336cfe.jpg

Thư của Thống đốc Russell Mirasty của Saskatchewan

4e17e25ee3a41b60f0aa7966daf8d2bf.jpg

Thư của Thị trưởng Maurizio Bevilacqua của Thành phố Vaughan

02cc77b7660562287c7e0ee6a7da958f.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Michael Fougere thay mặt Thành phố Regina

180809075a2b5b0e7a0c1b922f7e9f65.jpg

Thư của Thị trưởng Mike Bradley thay mặt Thành phố Sarnia

f70d0a9a281f92f0703eaa33207b15e9.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp nhân danh Thành phố Saskatoon


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/406090.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185005.html

Đăng ngày 18-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share