Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Dallas, Texas

[MINH HUỆ 12-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền ra công chúng, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng là sinh nhật của nhà sáng lập pháp môn, Đại sư Lý Hồng Chí. Thị trưởng Pat McGrail của Thành phố Keller và Thị trưởng Bill Heidemann của Thành phố Corinth tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Hai thị trưởng ca ngợi sự kiên định và can đảm của các học viên trước cuộc bức hại tàn bạo. Họ chỉ ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại những người tốt và cũng cố tình che đậy sự bùng phát virus corona trong giai đoạn đầu, điều này chứng tỏ sự coi thường nhân mạng của họ.

84d7c3607382a2fb9f96302c7e7dcfd9.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Bill Heidemann của Thành phố Corinth

Nội dung bản tuyên bố:

Tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn”

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa truyền thống, tập trung vào nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định; và

Xét rằng, Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao chuẩn mực đạo đức, cũng như giúp họ hiểu sâu sắc về nhân sinh, nhân loại, cũng như vũ trụ thông qua việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, vượt qua rào cản chủng tộc và văn hóa, Pháp Luân Đại Pháp đã cảm động nhân tâm của 100 triệu người ở hơn 100 quốc gia, ngày càng có nhiều người ở Hoa Kỳ học môn tu luyện, [Pháp Luân Đại Pháp] làm thuần tịnh nhân tâm, mang tới nguồn năng lượng dồi dào cho thân thể và nỗ lực giúp cộng đồng thăng hoa đạo đức; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng vào năm 1992 và được giới thiệu tới Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều buổi hội thảo giới thiệu miễn phí đã diễn ra ở các nơi công cộng như thư viện thành phố và các công viên và các học viên đã tham gia nhiều sự kiện cộng đồng; và

Xét rằng, sự kiên định và can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên bảo vệ Chân-Thiện-Nhẫn trong khi đối mặt bị bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và vẻ đẹp của nhân phẩm con người; và

Xét rằng, bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lộ rõ trên vũ đài quốc tế qua việc che giấu sự bùng phát virus corona trong giai đoạn đầu, thậm chí còn áp bức những người tốt ở Trung Quốc muốn truyền đi sự thật, càng cho thấy sự coi thường nhân mạng của nó.”

d8e74713f1b3aa7eb53efbe5144bd8a4.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Pat McGrail của Thành phố Keller


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/12/405664.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/184823.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share