Sáng tác: Tony Chen

[MINH HUỆ 08-05-2019]

cc55dd1c8a62dafbb5eb939d181bc8a5.jpg

Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, thông qua tu luyện, lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm chỉ đạo, nội tâm không ngừng được tẩy tịnh và thăng hoa, sáng tác Âm nhạc cũng thuận theo đó mà trở nên thuần tịnh, an hòa và sáng lạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/8/385355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/16/177639.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share