Tác phẩm của Anahita Pasdar, một học viên Pháp Luân Công tại Úc

[MINH HUỆ 13-5-2019] Nhân lễ kỷ niệm toàn cầu nhằm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, ngày 13 tháng 5, các học viên đã vận dụng trí huệ và tài năng của mình để sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật và âm nhạc truyền thống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/386053.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177668.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share