Theo một phóng viên ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2010] Ngày 14 tháng 4 năm 2010, học viên Vương Khai Minh bị đánh bất tỉnh tại Đội số 4 Nhà tù Bàn Cẩm ở tỉnh Liêu Ninh. Gia đình ông được cho biết ông ở phòng cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân số 2 Bàng Cẩm. Các chính quyền bệnh viện biết được rằng ông đang bị chảy máu từ não và ông đang trong tình trạng nguy hiểm tính mạng. Vợ Vương, Diêu Quế Lan, chết vào tháng 8 năm 2009. Bà không bao giờ được bình phục sau sự ngược đãi bà chịu đựng từ Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Vương Khai Minh và Diêu Quế Lan là nhân viên hồi hưu của Khu dầu Liêu Hà, Hãng sản xuất dầu Cao Thăng tại Bàn Cẩm. Ngày 28 tháng 4 năm 2008, Hàn Thế Long và Hình Bảo Xương từ Đồn cảnh sát Cao Thải, các thành viên của Chi nhánh Hưng Long Thai Sở cảnh sát Bàn Cẩm, và Vương Quốc Lâm từ ủy ban thành phố bắt ông Vương và tịch thu chìa khóa căn hộ của ông trong lúc bắt các học viên trước Thế Vận Hội. Các chính quyền trở lại khi không có ai ở nhà và lấy cắp tài sản cá nhân, gồm một máy tính.

Vương Khai Minh bị giam bí mật tại Nhà tù Bàn Cẩm trong nửa năm. Ông bị kết án bốn năm bởi Tòa án Bàn Cẩm vào tháng 10 năm 2008, tại Nhà tù Nam Sơn tại Cẩm Châu. Ông bị chuyển đến Nhà tù Bàn Cẩm vào tháng 11 năm 2008.

Vợ Vương Khai Minh, Diêu Quế Lan, cũng là một học viên Pháp Luân Công, bị giam trong 15 ngày bởi cảnh sát từ Cục an ninh nội địa tại Bàn Cẩm vì bà làm sáng tỏ sự thật và nói với dân chúng “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”. Sau đó bà bị gửi đi trại lao động cưỡng bức trong hai năm tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia bởi cảnh sát từ Phòng 610. Bà không bao giờ bình phục lại sức khoẻ. Sau khi bà về nhà, bà không thể ngồi dậy hoặc tự chăm sóc bản thân. Bà qua đời ngày 9 tháng 8 năm 2009.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/25/222211.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/5/116694.html
Đăng ngày: 14-06–2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share