Theo một học viên ở Tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

Tên: Trịnh Bảo

Giới tính: Nam

Tuổi: 76

Địa chỉ: Quận Mậu Nam, Thành phố Mậu Danh, Tỉnh Quảng Đông

Nghề nghiệp: Nhân viên của Hãng xây dựng thứ 2 của Thành phố Mậu Danh

Ngày chết: 22 tháng 2 năm 2010

Ngày bị bắt gần nhất: Ngày 10 tháng 5 năm 2004

Nơi bị giam gần nhất: Nhà tù Dương Giang

Thành phố: Thành phố Dương Giang

Tỉnh: Tỉnh Quảng Đông

Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án bất hợp pháp, tống tiền

[MINH HUỆ 7-4-2010] Ông Trịnh Bảo là dân cư của quận Mậu Nam tại thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông. Ông bị giam bất hợp pháp hơn sáu năm bởi chính phủ Trung Quốc vì tập luyện Pháp Luân Công, và sức khoẻ của ông suy sụp vô cùng vì sự giam cầm và ngược đãi. Ngày 22 tháng 2 năm 2010, ông qua đời vào tuổi 76 mà không nhận được lẽ phải cho các sự ngược đãi mà ông phải chịu đựng.

Sau khi ĐCSTQ phát khởi sự bức hại Pháp Luân Công, Phòng 610 Thành phố Mậu Danh đã bắt ông Trịnh nhiều lần.

Ngày 18 tháng 3 năm 2000, ông Trịnh và nhiều học viên khác bắt đầu hành trình của họ đi bằng xe đạp đến Bắc Kinh để nói với chính phủ là Pháp Luân Công có lợi ích cho quốc gia và dân chúng. Họ phải vượt qua rất nhiều khó khăn trên đường đi. Ngày 8 tháng 4 năm 2000, họ đến Thành phố Changge, Tỉnh Hà Nam và bị bắt bởi các viên chức chính phủ địa phương. Họ bị giam tại trung tâm giam giữ địa phương trong 7 ngày và bị buộc làm lao động nặng. Sau đó họ bị chuyển trở lại Thành phố Mậu Danh và bị giam tại Trung tâm giam giữ số 2. ÔngTrịnh được thả ra vào tháng 5 năm 2000.

Vào tháng 8 năm 2000, ông Trịnh lại bị bắt bởi Phòng 610 thành phố Mậu Danh và Đội An ninh Quốc gia. Ông bị kết án một năm lao động cưỡng bức và bị giam tại Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Nửa năm sau ông thoát thân được từ trại lao động.

Vào tháng 1 năm 2002, ông Trịnh đi đến đường Nông Dân tại thành phố Mậu Danh để phát tài liệu tin tức Pháp Luân Công và bị bắt bởi Phòng 610 thành phố Mậu Danh và bị kết án một năm lao động cưỡng bức. Ông bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Tam Thủy. Ông Trịnh được thả ra để đi trị bệnh sau 6 tháng bị giam tại trại lao động.

Ngày 10 tháng 5 năm 2004, ông Trịnh và hai học viên khác bị bắt tại nhà họ bởi hơn mười cảnh sát viên từ Chi nhánh cảnh sát vùng Mậu Nam, gồm có Hoàng Hiểu Hoa, Vương Chấn Nguyên và Lê Văn Võ. Ông Trịnh bị bí mật mang đến trung tâm tẩy não được tổ chức tại “hệ thống trường giáo dục pháp lý” địa phương. Ngày 2 tháng 7, ông bị chuyển đến Trung tâm giam giữ số 1 của Thành phố Mậu Danh.

Ngày 21 tháng 10 năm 2004, Tòa án quận Mậu Nam không báo tin cho gia đình ông để họ có thể đến tòa án tham gia và kết án ông bất hợp pháp đến chín năm tù.

Ngày 10 tháng 1 năm 2005, ông Trịnh và các học viên khác bị mang đến khu số 10 của nhà tù Dương Giang. Ông bị buộc trải qua 12 giờ mỗi ngày theo các khóa tẩy não mà bôi nhọ Pháp Luân Công và vị sáng lập. Ông bị buộc viết báo cáo mỗi ngày về kinh nghiệm học hỏi của ông. Các kẻ bức hại tại nhà tù Dương Giang bao gồm lính canh Thái Tích Bằng, các phó khu Đỗ Văn Đào và Ngô Trạm Hoa, nhân viên Phòng 610 Lương Quan Hoành và Trần.

Chỉ vì lợi lộc tiền tài, các chính quyền nhà tù Dương Giang buộc các học viên làm lao động nặng. Ông Trịnh, khoảng 70 tuổi, cũng không ngoại lệ. Kết quả trực tiếp, sức khoẻ của ông suy sụp mau chóng. Ông bị tái phát bệnh lao và sốt dài hạn. Ông không có được sự chữa trị đúng mức. Trên hết, ông bị buộc hoàn tất số lượng công tác chỉ định mỗi ngày, khiến ông bị bệnh tim nặng. Sợ cho cái chết của ông, các chính quyền nhà tù thả ông ra để đi trị bệnh sau khi tống tiền của gia đình ông 8,000 nhân dân tệ.

Ngày 22 tháng 2 năm 2010, ông Trịnh Bảo chết vào tuổi 76 tại Bệnh viện nhân dân thành phố Mậu Danh.

Ngày 6 tháng 4 năm 2010


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/7/221120.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/21/116230.html
Đăng ngày 04-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share