Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng trong “Tính Không là gì?”, từ Tinh tấn yếu chỉ 1

“…Không còn chấp trước là cảnh giới Không đúng nhất. Nó không có nghĩa là vật chất không hiện hữu. Thiền tông đã đến kỳ pháp tận, và thực tế, đã không còn gì để giảng. Thời mạt pháp hiện nay có những học giả vẫn ngoan cố bám vào thuyết Không của Thiền tông mà hành động thật vô lý và lố bịch như thể đã giác ngộ triết lý bản thể. Tổ khai tông, Bồ-đề-đạt-ma, cũng khẳng định rằng pháp của mình chỉ có ích trong sáu đời, còn sau đó không còn gì để truyền nữa. Tại sao vẫn có người chưa hiểu ra điều ấy?” …” Tại sao lại dính vào thất tình lục dục nơi người thường? Thật ra, Tính Không mà đấng Như Lai nói nghĩa là thoát khỏi mọi chấp trước của người đời. Vô-lậu là bản chất thật của Tính Không. Nguyên gốc vũ trụ tồn tại là vì có vật chất, nó cấu thành từ vật chất, xưa nay là vật chất. Làm sao nó lại là Không được. Các pháp không phải do một bậc Như Lai tuyên giảng chắc chắn không thể tồn tại được lâu, những nguyên lý của pháp đó sẽ chết đi. Pháp của bậc A-la-hán không phải Phật Pháp. Hãy tỉnh ngộ! Hãy tỉnh ngộ!” — Lý Hồng Chí 28 tháng Chín, 1995

Tôi có suy nghĩ về Pháp của bậc A-la-hán là gì. Ở Việt Nam, người xưa đã miêu tả tâm thái của bậc A-la-hán như sau, tôi nghĩ là cũng không phải không có lý:

…“Có vị xương trần chân với tay,
Có chi thiêu đốt tấm thân gầy,
Trầm ngâm suy nghĩ sâu vòm mắt,
Tự bấy ngồi y cho đến nay.

Có vị mắt dương mày nhíu xệch,
Trán như nổi sóng biển luân hồi,
Môi cong chua chát tâm hồn héo,
Gân vặn bàn tay mạch máu sôi.…

Các vị ngồi đây trong lặng im,
Mà nghe giông bão nổ trăm miền,
Như từ vực thẳm đời nhân loại,
Bóng tối đùn ra trận gió đen”…

(Trích “Các vị La Hán chùa Tây Phương”)

Nhưng, “Pháp của bậc A-la-hán không phải Phật Pháp.”

Sư Phụ giảng “Đại Pháp Viên Dung”:

“…Đối với chính Pháp lý tại vũ trụ cao tầng mà xét thì những thứ ấy đều là sai; do vậy người tu luyện phải vứt bỏ hết thảy các tâm hết thảy các lý của người thường, thì mới có thể tu lên cao tầng, thì mới có thể nhảy ra khỏi tam giới vốn là thứ tương phản với vũ trụ” … “Còn ‘binh chinh thiên hạ’, ‘cường giả vi anh hùng’ là những [đạo] lý mà Đại Pháp cấp cho tầng này của nhân loại. Bởi vì tam giới là phản lại, do vậy so sánh [đạo] lý của con người và chính Pháp lý của vũ trụ là nhận thức [tương] phản; như thế những hành vi cường bạo kiểu ‘binh chinh thiên hạ’, ‘cường giả vi anh hùng’ đã trở thành cái lý đúng {chính lý} của con người.” … “Nếu không có thống khổ, thì nghiệp lực mà con người tạo ra nơi cõi người sẽ không có cách nào tiêu bỏ đi được;” … “Con người sống ở thế gian này, ấy là đang tạo nghiệp, ít [hay] nhiều mà thôi; nhưng ở thế gian con người cũng có nhân tố hoàn [trả] nghiệp, như bệnh tật, tai nạn tự nhiên và chiến tranh. Trong chiến tranh con người chết một cách đau khổ, thì [nó] tiêu khứ nghiệp tiêu khứ tội cho các sinh mệnh, khi chuyển sinh vào kiếp sau không có nghiệp lực nữa, sẽ sống hạnh phúc. “…(Đại Pháp Viên Dung, từ Tinh tấn Yếu Chỉ 2)

Đến đây, khi lựa chọn một điều gì chúng ta phải xét đến chi phí cơ hội, vì chi phí cơ hội cho mọi sinh mệnh đến những năm cuối này là vô cùng cao. Đặc biệt là sự lựa chọn của một đệ tử Đại Pháp. Ví dụ một đệ tử Đại Pháp chỉ có 30.000 đồng. Với 30.000 đồng đó anh ta có thể sản xuất được 6 tập tài liệu giảng rõ sự thật về các đồ đệ Đại Pháp tại Trung Quốc, 6 tập tài liệu ấy có thể cứu được rất nhiều sinh mệnh. Nhưng người đệ tử đó vì đem số tiền đó ủng hộ người bị nạn, mà những sinh mệnh đang chờ đợi trong rất lâu rồi kia, đến phút cuối cùng của sự chờ đợi thì hi vọng đã tiêu tan … Điều này làm tôi nhớ đến câu: “Dụng tâm bất đương tức hữu vi, chuyên hành thiện sự hài thị vi”. Chi phí cơ hộ cho sự hữu vi của anh ta thật là quá đắt; không chỉ anh ta không nên can thiệp vào nhân quả báo ứng của Pháp vũ trụ, mà còn để lạc mất vô số chúng sinh cần cứu.

Sư Phụ Giảng vào ngày 01-9-2004: “…Một khi giai đoạn hiện nay này qua đi, thì sẽ bắt đầu đợt đại đào thải chúng sinh lần thứ nhất.” … “Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật”…

Sư Phụ giảng vào ngày 11-10-2004: “Trong Chính Pháp thì hết thảy những gì cuối cùng của vũ trụ đều sẽ [qua] giải thể và tái tạo mà được sinh thành lại mới; thời khắc Pháp Chính Nhân Gian càng ngày càng đến gần.”

Pháp chính nhân gian đang đến gần kề, sự lựa chọn hành vi của một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp vào thời điểm này thật là quan trọng. Là lựa chọn theo Uy tín hay thậm chí theo Nhân tâm của nhiều người vốn thức ngộ chưa vượt qua bậc A-la-hán, hay là từ tiến trình Chính Pháp của vũ trụ mà lựa chọn hành vi có lợi nhất cho sự đắc độ của tất cả chúng sinh. Đệ tử Đại Pháp thân ở trong lồng cũi, mà thức ngộ và linh hồn ở trong tự tại của Pháp vô biên.

Sư Phụ giảng: …”Tôi đã lấy từ bi nhất để đối đãi với chúng sinh; hết thảy các sinh mệnh trong lịch sử dẫu đã phạm tội lớn đến mấy, đã mắc sai lầm đến đâu, tôi cũng có thể không nhớ kể đến lỗi của họ, không kể gì đến tội của họ, tôi cũng có thể tiêu trừ tội của họ. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là trong Chính Pháp họ không được can nhiễu đến Chính Pháp: dẫu ngươi không làm gì cả thì ta vẫn cứu ngươi. Tuy nhiên hễ đã can nhiễu đến Chính Pháp, thì sẽ phải đối mặt với sự đào thải; [ai phạm] tội ác cực đại sẽ phải trong quá trình bị đào thải mà bồi thường cho tất cả những gì đã làm; đã làm bao nhiêu thì phải bồi thường bấy nhiêu; do vậy lần này đối với đám tà ác đã can nhiễu đến Chính Pháp mà xét, thì bất kể chúng đã tà ác thế nào đi nữa, [chúng sẽ] đối mặt với những gì khủng khiếp nhất chưa từng có trong vũ trụ. Kể cả bản thân cựu thế lực, ngay cả khi chúng cho rằng đã hy sinh cho Đại Pháp, nhưng thực ra đó là chúng nhìn nhận theo quan niệm cũa bản thân chúng thôi. Từ trước đến nay chúng chưa thật sự nghĩ về chúng [và] lấy bản thân Chính Pháp để đo lường chúng [cũng như] lấy Pháp này để đo lường chúng. Vì tương lai chính là bộ Pháp này, chúng sinh trong tương lai đều là từ Pháp này mà tạo ra; nếu không dùng Pháp này để đo lường thì lấy gì để đo lường?”… “Chư Thần trong toàn vũ trụ đều căng mắt nhìn, vô lượng vô số chư Thần đang chăm chú vào trái đất bé tẹo này, chăm chú vào từng ý từng niệm của mỗi sinh mệnh. Mắt của họ còn không dám chớp, vì không muốn lạc mất dẫu chỉ trong nháy mắt, không muốn bỏ qua dẫu chỉ một niệm của con người. Tại thời gian này đây, tôi giảng những điều ấy là để nói với mọi người rằng, cần bình tĩnh hiểu cho thật minh xác hơn nữa xem những việc chư vị hiện đang làm là gì. Dẫu thực hiện việc gì đi nữa, thì các đệ tử Đại Pháp đều phải đặt chứng thực Pháp lên hàng đầu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Trong khi Pháp Chính Nhân gian ai dám chắc là một dân tộc sẽ không bị xoá sổ vĩnh viễn, điều này theo Pháp Lý hoại diệt của cựu vũ trụ chỉ là tối thiểu và nếu không có Chính Pháp của Sư Phụ Lý Hồng Chí thì tất cả đã kết thúc lâu rồi.

Sư phụ giảng: “Thậm chí tôi có thể lấy lại được cả những vật chất và nhân tố nguyên từ đầu cấu thành nên các sinh mệnh [vốn] đã vĩnh viễn không thể có lại nữa, lấy lại những nhân tố nguyên từ đầu cấu thành nên sinh mệnh ấy, lấy lại hết thảy các nhân tố cấu thành chiếu theo nguyên dạng [như ban đầu], tôi cũng có thể tiêu bỏ bộ phận cùng quá trình và quãng lịch sử phạm tội đối với Đại Pháp của một sinh mệnh, tôi có thể khiến sinh mệnh ấy được tái sinh như thể là chưa hề đi qua quãng lịch sử đó. Điều gì tôi cũng có thể làm được, nhưng cũng không thực hiện tuỳ tiện. Cần xét nguyên nhân; Sư phụ cần phải suy xét cho tương lai của vũ trụ, suy xét cho sự tốt đẹp của tương lai, suy xét cho chúng sinh trong tương lai.”

Sư Phụ gửi: “Hãy giải thể mọi chấp trước, hãy truyền rộng chân tượng”. Sư Phụ cũng giảng: “Đừng làm những gì mà tôi không giảng”. “Pháp của bậc A-la-hán không phải Phật Pháp”.

Đây là suy nghĩ cá nhân trước thảm hoạ thiên tai vừa qua. Có gì sai sót, xin đồng tu từ bi cải chính.

Một học viên người Việt

 

Đăng ngày 24-12-2005. Lưu ý, đây chỉ là bài phản ánh suy nghĩ của một học viên.

Share