13-05-2008

Toàn thể các đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam kính chúc Sư phụ Sinh nhật hảo!

Chúc toàn thể các đồng tu trên toàn Thế giới Tu luyện tinh tấn!

Heshi

Share