[Minh Huệ] Một số hình ảnh các học viên người Việt tham dự Pháp hội San Francisco, những bức hình được chụp vào ngày hôm sau Pháp hội khi có một số hoạt động như diễu hành, …

13-3-2005

Share