[MINH HUỆ 1-9-2005] Đó là vào năm 1993, và Sư phụ đang dạy Pháp tại Tề Tề Cáp Nhĩ. Ông đang đi trên đường với một số học viên khi Ông nhìn thấy một người đàn bà lớn tuổi đang bồng một đứa bé trai vào khoảng mười hai tuổi.

Sư phụ đi đến gần họ và hỏi, “Đứa bé này bị sao vậy?” Người đàn bà lớn tuổi trã lời, “Nó bị tê bại.” Sư phụ nói, “Hãy để nó xuống.” Người đàn bà trã lời, “Nó bị tê bại không đứng được.” Sư phụ lại nói với một giọng từ bi, “Xin bà hãy để nó xuống.” Người đàn bà để đứa bé xuống.

Sư phụ chạm khẻ vào nó và nó đứng dậy. Người ta vây quanh họ và reo mừng, “Nó có thể đứng dậy! Nó có thể đứng dậy!” Người đàn bà lớn tuổi thất thanh kêu lên, “Chẳng đúng là Thần Tiên rồi? Tôi phải cám ơn Ngài.” Khi bà quay lại, Sư phụ đã đi rồi.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/9/1/109551.html.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/9/24/65237.html.

Đăng ngày 29-12-2005; bài dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share