[MINH HUỆ 18-03-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra ở 8 thành phố hoặc quận huyện ở 5 tỉnh thành, trong đó ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì đức tin của mình.

d38c5a3d8de7c3a83ba29cc82f41f19d.jpg

1. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trình Tư Quý và bà La Đăng Phân bị bắt giữ
2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tử Minh và ông Cao Hoành Vĩ bị kết án
3. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ông Lữ Thụy Kiệt bị bắt giữ
4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Tú Bình và bà Triệu Xuân Hà bị bắt giữ
5. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Phương Nguyệt Nga bị bắt giữ
7. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Kiều Vĩnh Sinh và vợ là bà Nhậm Tú Lan bị giam giữ
8. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lỗ Hồng Hà bị bắt giữ

1. [Thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trình Tư Quý và bà La Đăng Phân bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, bà Trình Tư Quý và bà La Đăng Phân đã bị các nhân viên từ đồn cảnh sát thôn Hồng Tinh bắt giữ. Họ bị phạt giam giữ 10 ngày, nhưng được thực hiện bên ngoài trại tạm giam.

2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Tử Minh và ông Cao Hoành Vĩ bị kết án

Ông Vương Tử Minh bị kết án bảy năm rưỡi tù. Ông Cao Hoành Vĩ bị kết án 2 năm 10 tháng tù. Họ đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Đông Doanh.

Các cá nhân tham gia bức hại hai học viên:

Vương Phương (王芳), thẩm phán: +86-546-6387758

3. [Thành phố Lai Tây, tỉnh Sơn Đông] Ông Lữ Thụy Kiệt bị bắt giữ

Ngày 21 tháng 2 năm 2020, ông Lữ Thụy Kiệt đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông đã bị đưa tới đồn cảnh sát Thanh Đảo Lộ.

4. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Tú Bình và bà Triệu Xuân Hà bị bắt giữ

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, bà Cao Tú Bình và bà Triệu Xuân Hà, từ huyện Lai Nguyên, đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới Đội An ninh Nội địa Lai Nguyên.

Các cá nhân tham gia bức hại hai học viên:

Lý Thụy Sâm (李树森), giám đốc trại tạm giam huyện Loan Nam: +86-13832987209

5. [Thành phố Thiên An, tỉnh Hà Bắc] Ba học viên bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 2 năm 2020, ông Lưu Đại Bằng, bà Trần Chí Anh, và ông Lưu Khôn đã bị bắt giữ vì nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát; các sách Pháp Luân Công, một bức ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công, máy tính, máy in, điện thoại di động và các vật dụng cá nhân khác đều bị tịch thu.

6. [Thành phố Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam] Bà Phương Nguyệt Nga bị bắt giữ

Ngày 16 tháng 3 năm 2020, bà Phương Nguyệt Nga đã bị các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa khu Nhạc Dương Lâu bắt giữ.

7. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Kiều Vĩnh Sinh và vợ là bà Nhậm Tú Lan bị giam giữ

Ngày 7 tháng 3 năm 2020, ông Kiều Vĩnh Sinh và vợ là bà Nhậm Tú Lan, từ khu Bạch Ngư Quyển, đã bị bắt giữ tại nhà. Ông Kiều hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam Bạch Ngư Quyển, trong khi bà Nhậm hiện đang bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Doanh Khẩu.

8. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lỗ Hồng Hà bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, bà Lỗ Hồng Hà, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt giữ vì phân phát tài liệu về cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/3/18/402618.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/1/183861.html

Đăng ngày 05-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share