[MINH HUỆ 24-02-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các cuộc bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

58204dfc247c4fdd87fe24ed6928578b.jpg

1. [Huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Đường Lệ Quyên bị cầm tù
2. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Ba học viên bị cầm tù
3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị giam giữ
4. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Bà Tang Trung Mỹ bị bắt giữ chính thức
5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Điền và bà Vương bị bắt giữ
6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Trung Bình bị bắt giữ
7. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Quế Thanh và bà Mã Quế Lan bị giam giữ
8. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Hải Mai và bà Lý Tú Anh bị bắt giữ
9. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Nhã Cầm bị bắt giữ

1. [Huyện Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Đường Lệ Quyên bị cầm tù

Bà Đường Lệ Quyên, 70 tuổi, ở thị trấn Khoái Đại Mậu, bị cảnh sát của đồn công an địa phương bắt giữ vào ngày 16 tháng 7 năm 2019, và bị đưa tới trại tạm giam Trương Lưu. Bà đã bị kết án sáu năm tù và bị giam trong Nhà tù Nữ Lan Gia.

2. [Thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây] Ba học viên bị cầm tù

Bà Tiếu Vinh bị cảnh sát của Phòng 610 Huyện Miễn, Đội An ninh Nội địa, và Đội Cảnh sát Hình sự bắt giữ vào ngày 12 tháng 1 năm 2018. Bà bị giam trong trại tạm giam Quận Hán Đài, và bị kết án vào trung tuần tháng 11 năm 2018.

Bà Triệu Hà bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 8 năm 2018, và bị Tòa án Hán Đài đưa ra xét xử vào ngày 12 tháng 12 năm 2018.

Bà Tiêu Diễm Bình bị bắt vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Hán Đài.

Cả ba học viên đều bị giam trong Nhà tù Nữ Thiểm Tây.

3. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Thôi Tú Cầm bị giam giữ

Bà Thôi Tú Cầm, ở quận Đạo Lý, bị cảnh sát của Đồn Công an Kiến Quốc bắt giữ vào ngày 20 tháng 2 năm 2020. Bà hiện đang bị giam tại đồn công an.

Tham gia bức hại bà Thôi:
Đồn Công an Kiến Quốc: +86-451-84623110

4. [Thành phố Bạch Thành, tỉnh Cát Lâm] Bà Tang Trung Mỹ bị bắt giữ chính thức

Bà Tang Trung Mỹ bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Thao Bắc bắt giữ vào ngày 16 tháng 2 năm 2020, vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính, tài liệu thông tin, tiền mặt, cùng các tài sản cá nhân khác của bà bị tịch thu. Bà đã bị bắt giữ chính thức.

Tham gia bức hại bà Tang:
Triệu Dũng Triết (赵勇哲), cảnh sát phục trách vụ án, Cục Công an Quận Thao Bắc: +86-18543061151
trại tạm giam Thành phố Bạch Thành: +86-436-3687411, +86-436-3687424

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Điền và bà Vương bị bắt giữ

Bà Điền và bà Vương bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Quận Cao Tân và Đồn Công an Đông Minh Lộ bắt giữ vào trung tuần tháng 2 năm 2020. Nhà của họ bị lục soát.

6. [Huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Trung Bình bị bắt giữ

Gần đây, ông Trương Trung Bình đã bị cảnh sát của Đồn Công an Huyện Mông Âm bắt giữ vì gửi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo” qua điện thoại di động.

7. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Quế Thanh và bà Mã Quế Lan bị giam giữ

Bà Vương Quế Thanh và bà Mã Quế Lan bị cảnh sát của Đồn Công an Trấn Nam bắt giữ vào ngày 30 tháng 9 năm 2019 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát. Cả hai học viên đều đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Thẩm Dương.

Bà Vương được bảo lãnh tại ngoại vào cuối tháng 1 năm 2020, đang chờ xét xử. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới tòa án.

Tham gia bức hại các học viên:
Đái Quốc Khánh (戴国庆), phó cục trưởng, Cục Công an Huyện Khang Bình: +86-13940169777
Dương Tuyết Phi (方雪飞), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Khang Bình: +86-13998842277
Triệu Hoành Giang (赵宏江), đồn trưởng, Đồn Công an Trấn Nam: +86-13840335088
Lưu Hiểu Phóng (刘晓放), viện phó, Viện Kiểm sát Huyện Khang Bình: +86-24-87343415, +86-15802464111

8. [Thành phố Trương Gia Khẩu, tỉnh Hà Bắc] Bà Dương Hải Mai và bà Lý Tú Anh bị bắt giữ

Bà Dương Hải Mai và bà Lý Tú Anh gần đây đã bị cảnh sát của Đồn Công an Thẩm Gia Truân bắt giữ vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ đã bị đưa tới Đồn Công an Lão Nha Trang để thẩm vấn, và sau đó đã được trả tự do.

9. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Bà Vương Nhã Cầm bị bắt giữ

Bà Vương Nhã Cầm bị cảnh sát của Đồn Công an Bồi Lê ở quận An Ninh bắt giữ vào ngày 21 tháng 2 năm 2020 vì dán biểu ngữ thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại bà Vương:
Sử Quân Phong (史君峰), đồn trưởng, Đồn Công an Bồi Lê: +86-13399315971
Lý Phong Quân (李峰军), phó đồn trưởng, Đồn Công an Bồi Lê: +86-13399318014
Diêm Anh (阎瑛), cảnh sát, Đồn Công an Bồi Lê: +86-13399311870
Cát Á Lệ (吉亚丽), cảnh sát, Đồn Công an Bồi Lê: +86-13399319833


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/24/401606.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/3/11/183597.html

Đăng ngày 01-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share