Theo một phóng viên ở Đại Liên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-4-2010] Anh Tạ Vũ và mẹ anh, bà Thượng Hiểu Lệ từ Thành phố Đại Liên, bị kết án ba năm tù. Các viên chức Toà án Quận Sa Hà Khẩu bí mật tuyên bản án ngày 31 tháng 3 năm 2010, không có ai có mặt theo dõi hành trình tòa án. Các viên chức tòa án không báo tin cho gia đình của hai học viên về các thủ tục sắp đến cho đến sáng ngày hôm đó, vì vậy gia đình họ không thể đến tòa án kịp thời để tham dự buổi xét xử. Bà Thượng cực lực phản đối, nói rằng bà không có làm điều gì sai. Quan tòa họ Lý trả lời rằng bà có thể khiếu nại trường hợp của bà lên tòa trung ương trong 10 ngày.

minghui-persecution-2010-3-26-201216-11--ss.jpg

Anh Tạ, 28 tuổi, một nhân viên của Hãng Xe Alto, tại Thành phố Đại Liên, đã nói đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại trong khi nói chuyện với bạn trên Internet. Kết quả, bốn cảnh sát viên từ Sở cảnh sát Phú Quốc Nhai bắt anh nơi sở làm của anh ngày 17 tháng 9 năm 2009. Cảnh sát cũng đi đến nhà anh Tạ để tìm tài liệu Pháp Luân Công, nơi đây họ biết được rằng mẹ của anh, bà Thượng cũng là một học viên Pháp Luân Công. Bà vì vậy cũng bị bắt. Mẹ và con trai đã bị giữ tại Trung tâm giam giữ Diêu Gia của Thành phố Đại Liên từ đó.

Gia đình nhận được giấy báo tin bắt ngày 22 tháng 10 năm 2009 từ Sở cảnh sát Sa Hà Khẩu. Cả hai đều bị mang đến Toà án Quận Sa Hà Khẩu ngày 18 tháng 1 năm 2010. Luật sư của họ bênh vực mạnh mẽ với chứng cớ không thể phủ nhận, và quan tòa không thể đặt câu hỏi nào về lời bênh vực. Quan tòa tuyên bố phiên xử chấm dứt, nói rằng sẽ đưa ra phán quyết trong 10 ngày.

Lý Biên Cương, quan tòa Tòa án Quận Sa Hà Khẩu, phụ trách trường hợp này: 86-411-82793527


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/4/220943.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/10/116015.html
Đăng ngày 19-04-2010: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share