Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-03-2010] Tôi đã bị đàn áp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và trở thành người vô gia cư trong nhiều năm. Chồng tôi cũng chịu áp lực của ĐCSTQ bao gồm những lừa gạt, dọa nạt, hăm dọa v.v.. Vì vậy anh ấy hiểu lầm tôi và từ chối chu cấp cho tôi. Không có sự hỗ trợ về tài chính cho các nhu cầu cơ bản của cuộc sống hàng ngày, con đường tu luyện của tôi đầy rẫy những khó khăn.

Tôi không thể xóa đi nhận thức sai lầm của anh ấy. Thay vào đó, tôi oán giận anh ấy bởi vì anh ấy, dù giàu có nhưng lại từ chối không hỗ trợ tài chính cho tôi hay liên lạc với tôi trong những năm qua.

Tôi đã nâng cao tâm tính thông qua việc học Pháp, tu luyện và dần dần buông bỏ đi suy nghĩ oán giận. Tuy nhiên một chút oán giận vẫn còn trong tâm trí tôi. Tôi đã làm theo các yêu cầu của Sư Phụ để cứu độ chúng sinh và do đó tôi đã vài lần nói chuyện với chồng tôi về Pháp Luân Công. Tôi sống theo các nguyên lý của Pháp, nhìn vào trong, hoàn thiện tư duy. Tôi phát chính niệm cho chồng tôi để loại bỏ tất cả các ảnh hưởng của tà ác trong môi trường của anh ấy. Cuối cùng, tôi đã giúp anh ấy vượt qua tư tưởng đã bị đầu độc của mình.

Tôi cảm nhận được Sư Phụ luôn bảo hộ tôi trong suốt thời gian đó. Tôi nhận ra Sư Phụ sẽ ban cho tôi trí huệ, các khả năng và chỉ dẫn tôi cách giải thoát chồng tôi ra khỏi cạm bẫy của ĐCSTQ, miễn là tâm cứu độ chúng sinh của tôi thật chắc chắn và tâm tính của tôi đã được nâng cao. Một việc đáng nhớ nhất là khi chồng tôi hô hào rằng tôi đã phá hủy cuộc đời anh ấy, điều mà tôi đã liên tục phủ nhận. Khi đó tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng bùng lên trong tay phải của tôi. Lúc đó đến giờ phát chính niệm. Tôi lập tức giơ một tay lên và chồng tôi đột nhiên thay đổi và xin tôi tha thứ. Khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt. Tôi thật sự biết ơn lòng từ bi của Sư Phụ và sự trang nghiêm của Đại Pháp. Tôi cũng rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư Phụ, nhờ vào đó mà gia đình tôi có thể biết được sự thật.

Tôi đã học Pháp bằng một bản chép tay sách Chuyển Pháp Luân trong nhiều năm vì tôi không có liên lạc với các bạn đồng tu. Tôi đã thăng tiến một cách chậm chạp. Sau đó tôi tìm thấy một tờ rơi giảng rõ sự thật và tôi bắt đầu đọc các kinh văn của Sư Phụ trên trang web Minh Huệ (tiếng Hán) cũng như các bài viết của các bạn đồng tu. Tôi đã đạt được những lợi ích vô cùng lớn và liên tục đề cao tâm tính của mình. Tôi bắt đầu viết và gởi các bài viết cho trang web Minh Huệ. Nếu được đăng, tôi học được rất nhiều qua bản chỉnh sửa và các bài bình luận và tiến bộ hơn. Thậm chí khi các bài viết của tôi không được đăng, tôi học hỏi từ bài viết của các bạn đồng tu khác. Sau đó tôi hướng nội để loại bỏ các chấp trước, các quan niệm và các thiếu sót. Tôi đã thu được rất nhiều lợi ích từ việc này.

Có một dịp tôi đã cảm động đến rơi nước mắt khi qua chia sẻ kinh nghiệm mà tôi thấy được các đồng tu đã thăng tiến như thế nào. Vào lúc đó, tôi buông bỏ tất cả các chấp trước, đặc biệt là chấp trước oán giận. Tôi cảm nhận được các đóng góp vô vị kỷ của các bạn đồng tu và kinh nghiệm về tâm thanh tỉnh của họ cũng như uy đức vĩ đại của Đại Pháp và lòng từ bi của Sư Phụ.Tôi đã nhận ra được rất nhiều thiếu sót của mình.

Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, sự phối hợp giữa các học viên, chúng ta ngày càng mạnh mẽ hơn và chúng ta vẫn đứng vững bất chấp 10 năm bị đàn áp. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng cùng với Sư Phụ và Pháp, chúng ta sẽ thành thục hơn trong tu luyện, hòa hợp hơn, phối hợp tốt hơn và có khả năng hơn trong việc cứu độ chúng sinh. Chúng ta phải thực hiện sứ mệnh lịch sử của chúng ta để cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp.

Con cảm ơn Sư Phụ từ bi và vĩ đại! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/3/5/219258.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/4/14/116087.html

Đăng ngày 19-04-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share