Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-01-2020] Ba học viên Pháp Luân Công nữa ở thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh trở thành mục tiêu trong một cuộc bắt giữ nhiều người vào năm 2018 mới đây đã bị kết án từ 8 đến 8,5 năm tù.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện hiện vẫn đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp từ năm 1999.

Bà Từ Diễm Hà, 56 tuổi, bị Tòa án Quận Cao Tân Viên kết án 8,5 năm tù. Bà đã nộp đơn kháng án.

Bà Trần Nguyệt Vinh, 62 tuổi, bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án 8 năm tù.

Ông Trương Khả Hân, 41 tuổi, bị Tòa án Quận Sa Hà Khẩu kết án 8 năm tù. Ông cũng đã kháng án.

Ba học viên đã bị bắt vào ngày 12 tháng 11 năm 2018, cùng với 20 người dân địa phương khác chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công. Phòng 610 Đại Liên, một cơ quan đứng ngoài vòng pháp luật được tạo ra chỉ để đàn áp Pháp Luân Công, đã theo dõi những học viên này trong nhiều tháng trước khi ra lệnh cho cảnh sát bắt họ.

Trong khi hầu hết những học viên này đã được trả tự do không lâu sau khi bị bắt, thì 3 học viên nói trên và 5 người khác vẫn còn bị giam giữ và phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố.

Cho đến nay, 7 trong số 8 học viên này đã bị kết án tù và một người được bảo lãnh tại ngoại sau một năm bị giam giữ.

Bà Tống Học Tồn, 70 tuối, đã bị Tòa án Quận Sa Hà Khẩu kết án 8 năm tù.

Bà Trình Ngọc Vinh, 72 tuổi, bị Tòa án Quận Cam Tỉnh Tử kết án 4 năm tù. Bà đã bị đưa vào Nhà tù Nữ Liêu Ninh ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Bà Khương Liên Tường, 67 tuổi, bị Tòa án Quận Tây Cương kết án 3 năm 3 tháng tù. Bà cũng đã bị đưa đến Nhà tù Nữ Liêu Ninh ngày 22 tháng 10 năm 2019.

Bà Tống Thụ Xuân, 71 tuổi, bị kết án 3 năm tù với 4 năm thử thách. Bà đã được trả tự do ngày 11 tháng 12 năm 2019.

Bà Vương Tuấn Anh, 52 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại ngày 30 tháng 10 năm 2019.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/25/400049.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/29/182999.html

Đăng ngày 25-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share