Thứ ba ngày 5 tháng 7, 2005

Phát biểu trước báo chí: Pháp Luân Công ngày 5 tháng 7, 2005

Các gián điệp Trung Quốc đang theo dõi ráo riết các nhóm tại Tân tây lan mà chính quyền Trung Quốc lo sợ. Mới đây, các đệ tử Pháp Luân Công phỏng vấn ông Hác Phụng Quân (Hao Fengjun), một trong 3 người Trung Quốc đào nhiệm tại Úc, có đề cập đến vấn đề gián điệp Trung Quốc đang hoạt động tại đây.

Ông Hác là một cựu gián điệp cho Phòng 610 tại Thiên Tân, Trung Quốc. Trong cuộc phỏng vấn ông Hác tiết lộ về các nhóm gián điệp Trung Quốc xâm nhập vào các nhà thờ, các nhóm Pháp Luân Công tại Tân tây lan. Ông ta cũng tiết lộ nhiều chi tiết về các hoạt động gián điệp do chính phủ Trung Quốc tung ra tại nước ngoài.

1. Gián điệp theo dõi nhà thờ Tin lành

Ông Hác xác nhận rằng có ít nhất là một hệ thống gián điệp trực tiếp theo dõi nhà thờ Tin lành, mà tên bí mật của gián điệp đó là 180. Gián điệp 180 này hiện nay đang có mặt tại Tân tây lan (New Zealand).

Gián điệp 180 thu thập tất cả các tin tức về các hoạt động của nhà thờ Tin lành này, và cách tuyển mộ các thành viên mới cho nhà thờ tại Trung Quốc. Tên gián điệp này được tưởng thưởng rất nhiều tiền cho các tin tức do y thu thập từ chính phủ Trung Quốc. Công an cũng cung cấp cho gián điệp 180 một số tiền lớn cho các hành động gián điệp tại ngoại quốc của y. Ông Hác xác nhận rằng tên gián điệp này còn đang hoạt động tại Tân tây lan, và có liên lạc chặt chẻ với một người quan trọng tại nhà thờ. Ông Hác cũng xác nhận rằng cũng còn có nhiều gián điệp khác đang hoạt động tại Tân tây lan.

Ông Hác tiết lộ rằng tại Trung Quốc, tất cả các nhóm tôn giáo mà không bị điều khiển bởi chính quyền đều bị theo dõi ráo riết. Tất cả các hoạt động của họ đều bị theo dõi, đặt biệt là vào những ngày “quan trọng” như là ngày lễ công cộng, và ngày lễ tôn giáo. Tất cả các điện thoại điện ra nước ngoài đều bị nghe lén.

2. Nhiều gián điệp đang theo dõi các nhóm Pháp Luân Công

Theo ông Hác, theo dõi các hoạt động của Pháp Luân Công tại Tân tây lan rất là quan trọng và được đưa lên hàng quan trọng như theo dõi các đệ tử Pháp Luân Công tại Úc, Canada và Hoa kỳ. Công an Trung Quốc đang có một dự định xây dựng hệ thống gián điệp tại nước ngoài trong vòng 3 năm, bắt đầu vào năm 2001 và chấm dứt vào năm 2004. Và tại Tân tây lan, các hoạt động của Pháp Luân Công tại Tân tây lan đều được thảo luận trong cuộc họp hàng năm trong dự định này. Ông Hác tin rằng tại Tân tây lan cũng đang có một hệ thống gián điệp Trung Quốc đang hoạt động.

Ông Hác xác định rằng Trung Quốc có một sổ đen có tất cả danh sách các đệ tử Pháp Luân Công. Tin tức các đệ tử Pháp Luân Công đưa về Trung Quốc từ các gián điệp tại Tân tây lan. Khi hỏi về các đệ tử Pháp Luân Công bị bắt tại Trung Quốc hay bị từ chối nhập cảnh Trung Quốc, ông Hác nói rằng trước khi các đệ tử Pháp Luân Công lên phi cơ, họ đã biết tất cả chi tiết về chuyến đi đó. Tất cả các toà đại sứ, lãnh sự trên toàn thế giới cũng đang thu thập tin tức, tài liệu, và thành lập sổ đen cho những người tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Hác xác nhận rằng có nhiều gián điệp đang tập trung ở nước ngoài để thu thập tin tức về khoa học kỹ thuật và quân sự.

Ghi chú: Phòng 610 là một cơ quan an ninh đặc biệt, trách nhiệm về việc khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công, với quyền lực tuyệt đối hơn cả mọi cấp chính quyền địa phương và trong Đảng, và hơn cả hệ thống pháp lý. Nó tương tự như Gestapo của Đức quốc xã năm xưa.

http://www.scoop.co.nz/stories/PO0507/S00034.htm

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/7/6/62602.html.

Dịch ngày 8-7-2005, đăng ngày 17-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share