Đừng xem nhẹ Yếu lĩnh Phát chính niệm

Một Đệ tử Đại Pháp Trung Quốc đang sống ở Hải ngoại

[MINH HUỆ 23-6-2005] Một trong 3 điều quan trọng nhất mà Đệ tử Đại Pháp cần làm trong thời kỳ Chính Pháp, phát chính niệm đồng bộ ảnh hưởng trực tiếp hiệu lực đến việc chúng ta có thể chứng thực Pháp bao nhiêu. Theo hiểu biết của tôi về nội hàm của Pháp thì cũnng như khi chúng ta dung hòa trong Pháp một cách toàn diện và tu luyện tốt, chính niệm của chúng ta sẽ có uy lực. Tôi cũng tin rằng thậm chí nếu nhiều thứ cản trở chúng ta, chúng chỉ là tạm thời và là một phần của quá trình tu luyện cũng như Tâm tính đang trong quá trình đột phá về tầng tiêu chuẩn chủa Đại Pháp

Tuy nhiên. Trong vài tháng gần đây, tôi trải qua thử thách lớn trong khi phát chính niệm, và tôi cố sức để điều chỉnh mình bởi vì tôi không thể bình tĩnh lại. Mặc dầu đã xem xét kỹ lưỡng các nhân tố một cách cẩn thận, tôi vẫn không thể tìm ra những nhân tố chính yếu của vấn đề. Mặc dù tôi không có những chấp trước, đây cũng là một thành quả của quá trình tu luyện, tôi đã rất chật vật cố gắng để loại bỏ những chướng ngại theo tiêu chuẩn của Pháp. Sau khi đọc cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) 6 lần, tôi tin rằng tôi đã bài trừ được những liên hệ cản trở từ tà linh cộng sản. Tôi cũng tin rằng tôi đã làm tốt 3 việc mà mỗi Đệ tử Đại Pháp cần làm. Nói chung, tôi không biết nơi đâu là gốc rễ vấn đề. Tôi cố gắng dùng “chính niệm mạnh mẽ” để bài trừ can nhiễu. Cách này đôi khi có hiệu quả, nhưng rồi chúng lại quay trở lại. Thỉnh thoảng toàn thân thể tôt rất mệt sau khi phát chính niệm, mhưng tôi không biết đã làm sai điều gì.

Gần đây, tôi được thấy một vài học viên phát chính niệm bên ngoài Đại sứ quán, tôi cũng tham gia với họ. Sau khi tôi hoàn tất, một học viên lâu năm hỏi tôi nghĩ gì khi phát chính niệm. Tôi trả lời là tôi nghĩ về loại trừ nguồn gốc ma quỷ, đám hắc thủ, bất cứ vị Thần nào đang đang gây tác dụng phản diện, và cái tinh thần cộng sản quỷ quái. Người học viên đó bảo tôi rằng nên xác định mục tiêu rõ ràng là “thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả đám hắc thủ lạn quỷ, diệt trừ hết thảy các nhân tố của tà linh cộng sản, tiêu trừ những can nhiễu cuối cùng từ không gian khác, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót)” Anh ấy khuyên thêm, “Anh nên thấu triệt những điều trong Minh Huệ website.”

Trên đường về nhà tôi nghĩ, “Những điều anh ấy nói không khác gì mấy so với những điều tôi hiểu. Mỗi học viên có thể có cách hiểu riêng về Pháp và Ban biên tập Minh Huệ website cũng có thể đúng. Không cần yêu cầu người ta phải theo một phép tắc giống nhau.”

Khi về đến nhà, tôi đọc lại toàn bộ bài của Ban biên tập Minh Huệ “Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu”, thực sự đã giảng rõ những điều mà người bạn đồng tu đã nói. Có thể tinh thần cộng sản tà vạy thực sự khác với những nhân tố ma quỷ của Đảng Cộng sản ở không gian khác, tôi nghĩ. Với sự hiểu biết mới, tôi bắt đầu làm theo những bước của yếu lĩnh phát chính niệm được hướng dẫn trong bài để thanh trừ ma quỷ. Điều này đã ảnh hưởng khác biệt lớn lao. Khi phát chính niệm tôi ít bị can nhiễu hơn.

Tôi cho rằng nguyên nhân chính làm tôi không thể tập trung trong khi phát chính niệm là bởi vì các yếu tố ma quỷ của Đảng Cộng sản ở các không gian khác, thứ mà tôi đã không loại trừ trong một thời gian dài. Và kết quả là để những nhân tố đó đã có cơ hội can nhiễu đến tôi.

Tôi đang chia sẻ kinh nghiệm ở đây để giúp các bạn đồng tu tránh được những thiếu sót tương tự. Chúng ta hãy ôn lại những lời giảng của Ban biên tập Minh Huệ về phát chính niệm đồng bộ toàn cầu: “thanh trừ hết thảy tà ác đang phá hoại Đại Pháp, giải thể tất cả đám hắc thủ lạn quỷ, diệt trừ hết thảy các nhân tố của tà linh cộng sản, tiêu trừ những can nhiễu cuối cùng từ không gian khác, “vô sở bất bao, vô sở di lậu” (không gì không bao hàm, không gì bị bỏ sót).”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/6/23/104628.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/7/6/62590.html.

Dịch ngày 13-7-2005, đăng ngày 27-7-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share