Bài của Tiêu Hàn (Xiao Han)

[MINH HUỆ 8-4-2005] Từ khi tập đoàn Giang Trạch Dân vắt kiệt tài nguyên quốc gia bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo các đệ tữ Pháp Luân Công cho đến hôm nay đã sáu năm. Cho đến ngày 7 tháng 4 năm 2005, số các bài “Nghiêm chính thanh minh” được công bố trên mạng lưới Minh Huệ (www.minghui.org) đã đạt đến 206.406. Đây không chỉ là một số to lớn; nó còn là một chứng cớ, lương tâm con người không thể bị bạo lực đàn áp, chững chứng ming tỏ, toàn thể tà ác bị dân chúng xa lánh. Hơn nữa, số người công bố “Nghiêm chính thanh minh” tăng lên nhanh chóng. Dự đoán có nhiều người tu luyện sẽ toàn bộ phủ định bức hại của tà ác, chính trực, đường hoàng trở thành người giác ngộ.

Những người phát biểu “Nghiêm chính thanh minh”, từ Tiểu học sinh đến Đại học sinh, từ phụ nữ mù chữ đến giaó Sư (Đại Học), từ kẻ thất nghiệp cho đến lưu học sinh mới trở về Ẩ họ cùng biểu đạt một Nghiêm chính thanh minh rằng, lời tuyên bố “không tu luyện nữa” sẽ trở thành vô giá trị vì đã viết ra dưới sự áp bức. Và họ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, chiếu theo “Chân, Thiện, Nhẩn” đường hoàng tu luyện.

Theo dữ liệu hàng năm, từ năm 2003 cho đến hiện nay, trung bình môĩ ngày có 77, 153 và 451 “Nghiêm chính thanh minh”.Số người công bố ‘Nghiêm chính thanh minh’ trung bình mỗi ngày,
của các năm 2003, 2004, 2005.


Số người công bố ‘Nghiêm chính thanh minh’ trung bình mỗi ngày,
của các tháng Hai, Ba, và Tư năm 2005


Số người công bố ‘thoái xuất khỏi ĐCSTQ’ trung bình mỗi ngày,
của các tháng Hai, Ba, và Tư năm 2005

Nếu theo dữ liệu nhận được từ tháng Hai năm 2005, theo hàng tháng tính toán thì trung bình hàng ngày có 139, 785 và 1.476 “Nghiêm chính thanh minh”.

Hiễn nhiên, rất nhiều người đã thấy rõ thật chất sự bức hại, họ dứt khoát bác bỏ bất kể những hình thức bức hại nào. Những “Nghiêm chính thanh minh” truyền khắp moị nơi trong xã hội Trung Quốc, đó không chỉ là sinh mệnh một lần nữa xác nhận “Chân, Thiện, Nhẫn” mà cũng câu trả lời rành mạch cho tà ác, những kẻ đã dùng các thủ đoạn mưu để tiêu diệt bản tính của con người ta. Triều hướng “Nghiêm chính thanh minh” không ngưng tăng lên, đối với xã hội Trung Quốc đã giảng giải gì đây.

Nếu tạp đoàn tà ác họ Giang không gây ra sự bức hại Pháp Luân Công. 200.000 người tu luyện này sẽ không ngược trái lương tâm mà viết “lời hưá” . Họ không cần trải qua sự tra khảo đau đớn và cố gắng thoát rời ám ảnh khủng bố mà tà ác đã tạo ra, họ cũng không cần phải viết “Nghiêm chính thanh minh”.

Trong sáu năm bị bức hại, không ai biết được có bao nhiều người đã từng viết “lời hối hận”. Nhưng từ 200.000 “Nghiêm chính thanh minh” đã phát biểu ra, và trung bìng hàng ngaỳ số người phát biểu “Nghiêm chính thanh minh” không ngưng tăng lên, Sự tàn bạo bức hại này đã có bao nhiêu tâm linh của người lương thiện đã bị dày vò, đau khổ?

Mỗi một phần “lời hứa” và “quyết tâm” đã mắc míu hăm dọa, tịch thu nhà cửa, phạt tiền, tẩy não, hình phạt tàn bạo và những thủ đoạn hung ác. Dùng một lượng lớn nhân lực, vật lực, cảnh sát, toà án, pháp luật và cơ quan hành chính, gia đình các phương diện để đạt đến mục đích. Chúng ta khó mà tưởng tượng được, làm như thế đã hao mòn bao nhiêu quốc lực của Trung Quốc, mà hao mòn quốc lực, phải chăng chỉ muốn trao đổi lại những lời “Nghiêm chính thanh minh” không ngừng được đưa ra?

Từ ngày 4 tháng 12 năm 2004 đến ngày 7 tháng 4 năm 2005, có 710.000 người đã công bố thoát rời Đảng Cộng sản trung quốc cũng như những tổ chứ khác của Trung Cộng (ĐCSTQ). Số người thoát rời đã tăng lên nhanh chóng. Từ tháng 2 năm 2005 cho đến hiện nay, theo hàng tháng tính toán, trung bình hàng ngày có 2501, 16348 và 19259 người công bố “Nghiêm chính thanh minh”. Dựa vào những dử liệu trên, quần chúng đã thấy rõ bản tính hung ác của Đảng Cộng sản. Suy xét đến sự phong toả mạng lưới (Internet), và không khí căng thẳng, nỗi khiếp sợ Đảng cộng sản đã tạo ra, không dễ dự đoán được. Số người đã nhận thức rõ ràng bản chất của tà đảng, có ý thoát rời và sẽ thoát rời, rất có thể nhiều hơn 710.000 người. Sự thật là, lúc bức hại Pháp Luân Công, kẻ bức hại đã bộ lộ tính hung ác của họ, moị người đêù biết rõ. Sau khi chịu đựng sự bức hại tàn bạo, người tu luyện càng biết giá trị quý báu của Đại Pháp, mà càng kiên quyết tu luyện “Chân, Thiện, Nhẫn”. Nhưng cũng có nhiều người tu luyện bị ĐCSTQ lừa gạt, nhưng nhận thức rõ tà ác, chinh phục nỗi khiếp sợ trong nội tâm mà thoát rời ĐCSTQ, do dó tránh khỏi định mệnh bị thần tiêu diệt.

Bị chư thần tiêu diệt, hiển nhiên là kết quả của kẻ ác.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/8/99185.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/1/60145.html.

Dịch ngày 10-5-2005, đăng ngày 12-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share