Bài viết do phóng viên Minh Huệ Tường Thụy

[MINH HUỆ 14–09–2009] Ngày 13 tháng 9, Trung tâm phục vụ thoái đảng tại Toronto đã tổ chức một cuộc mít tinh ở khu phố Tàu của thành phố Toronto để ủng hộ 60 triệu người Trung Quốc đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên quan của nó. Nhiều học viên Pháp Luân Công tại địa phương đã tham dự buổi mít tinh này, kêu gọi người dân hãy nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ.

2009-9-13-toronto913--ss.jpg
Cuộc mít tinh

Cô Giả, một học viên Pháp Luân Công mới rời Trung Quốc cách đây không lâu, nói rằng: “Theo như tôi được biết, số 60 triệu người chỉ bao gồm những người thoái đảng và đăng ký thoái trên thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Có rất nhiều người đã thoái đảng nhưng không hề được đăng ký, và ở Trung Quốc, ngày càng có nhiều người hơn nữa đã nhận những tài liệu thông tin về thoái đảng”.

Cô Giả nói: “Dù ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, họ không thể ngăn các học viên giảng thanh chân tướng. Trong 10 năm qua, các học viên đã truyền rộng rãi thông tin về Pháp Luân Công tới hàng triệu người. Chúng tôi cũng phát các tài liệu về thoái đảng. Tại thành phố của tôi, chúng tôi đã đi hầu hết mọi tòa nhà chung cư. Mặc dù chính phủ đã cài các máy quay tại các tòa nhà đó, chúng tôi luôn có thể tìm được cách để tránh chúng. Trong những khu vực ngoại ô, chúng tôi cũng chuyển các tài liệu đến hầu hết các nhà”.

Cô Giả nói: “Có nhiều người đã tỉnh ngộ và nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Cách đây vài năm, nhiều người không tin những gì tôi nói về Pháp Luân Công, nhưng hiện nay họ lại nói với tôi Pháp Luân Đại Pháp là tốt và ĐCSTQ đã tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công”.

Ông Khúc, một công dân của Toronto, đã đến xem cuộc mít tinh này. Ông nói: “Nhiều người Trung Quốc hiểu rằng ĐCSTQ là xấu và càng trở nên xấu xa hơn. Xã hội Trung Quốc là xã hội tham nhũng. Tôi đã thấy quá nhiều hiện tượng này ở Trung Quốc”.

Thực ra, tôi đã không hiểu nhiều về Pháp Luân Công. Tôi đã tin vào tuyên truyền của ĐCSTQ, và không thích Pháp Luân Công”, ông Khúc nói, “Nhưng dần dần, tôi đã bị lay động bởi thiện tâm và tinh thần của các học viên Pháp Luân Công. Họ kiên trì giải thích chân tượng, đưa những tờ rơi trong khi đang bị bức hại hơn 10 năm qua. Tôi có biết một học viên, và biết rằng nhiều học viên là những người có học vấn cao”.

Ông Khúc nói: “Hàng ngày tôi có đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên. Tờ báo đó nói lên sự thật. Đó là đặc điểm của nó. Tôi tin mọi người thoái đảng là con đường tốt đẹp cho Trung Quốc thay đổi một cách hòa bình”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/9/14/208317.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/9/16/110830.html
Đăng ngày: 21– 09 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share