[MINH HUỆ 09-08-2019] Sư phụ Lý Hồng Chí giảng cho chúng ta rằng, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ tu tâm hướng thiện:

“Chúng ta không có hình thức tổ chức, đi theo con đường Đại Đạo vô hình, không tồn tiền, không tồn vật, không cấp chức quan, không có chức vụ.” (Gửi các học viên tu lâu ở Bắc Kinh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Đây là vì người tu luyện trong xã hội hiện đại mà mở ra một con đường thuận tiện nhất, hoàn toàn tách biệt tiền và vật với Pháp Luân Đại Pháp. Nhưng lại không cần xuất gia, không cần vào núi, khắp nơi trong toàn xã hội đều có thể là trường tu luyện của chúng ta. Chúng ta dùng Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn tu luyện thân tâm của mình, cùng nhau thúc đẩy và đề cao cảnh giới trong khi tỷ học tỷ tu giữa các đệ tử đồng môn.

Nhưng từ năm 1999, khi Trung Cộng tiến hành cuộc bức hại Pháp Luân Công một cách toàn diện tới nay, đệ tử và học viên Đại Pháp vì phản bức hại, giảng chân tướng, đã lập ra rất nhiều hạng mục và công ty. Trong những hạng mục và công ty hữu hình này, vừa có tiền và vật, lại vừa có chức vị và sự phân công công tác, đã trở thành lửa thử vàng cho rất nhiều người. Có người phó xuất một cách vô tư, cũng có người cầu danh cầu lợi; có người nhất tâm cứu người, cũng có người bàng quan mà làm người bình luận và phán xét; có người kiên trì khắc phục khó khăn, tiến về phía trước, cũng có người thuận theo thời thế chỉ mong cầu thoả mãn bản thân; có người không ngừng hướng nội tu bỏ nhân tâm và chấp trước từ đó càng có thể giảng chân tướng vững chắc hơn, cũng có người bị các chủng quan niệm và thói quen dưỡng thành trong người thường gây trở ngại mà chẳng may tạo nên ảnh hưởng phụ diện cho Đại Pháp và hạng mục ở các tầng diện khác nhau, đủ mọi kiểu người nhiều không kể xiết.

Gần đây những mâu thuẫn phát sinh trong The Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên) và các hạng mục khác không phải là ngẫu nhiên, ở Đại Lục hay hải ngoại cũng vậy, chỉ cần là đang ở trong xã hội người thường, các giai tầng đều có mâu thuẫn của các giai tầng, công tác có mâu thuẫn trong công tác, gia đình có mâu thuẫn trong gia đình cần phải đối diện. Khi mâu thuẫn phát sinh, đối với những học viên đọc được và nghe được chuyện này, cũng đều là cơ hội hướng nội tu và đề cao bản thân. Những đệ tử Đại Pháp nào mà học Pháp nhập tâm, mọi thời khắc luôn chân tu bản thân thì đều thể hội sâu sắc thế nào là đệ tử Đại Pháp: không phải là tự xưng, mà là tu xuất ra trong Pháp một cách thiết thực, trên con đường hướng tới vô tư vô ngã theo yêu cầu của tân vũ trụ mà chịu khổ, chịu trách nhiệm, ma luyện tu tâm đã bước qua được. Chúng ta tin tưởng, đệ tử Đại Pháp chân tu, khi đối diện với mâu thuẫn đều có thể nhìn vào bản thân, hướng nội tìm những điểm thiếu sót, từ đó càng có thể khởi tác dụng chính diện hơn.

Hy vọng mọi người về sau cho dù trong các hạng mục hay là công ty của đệ tử Đại Pháp, không được lại sử dụng lời nói phiến diện và “truyền đạt” Sư phụ thừa nhận bản thân như thế nào, từ đó gây áp lực, phán xét người khác, mà đối với những ảnh hưởng phụ diện to lớn đã tạo thành lại chẳng mảy may chịu trách nhiệm. Hy vọng mọi người đều lấy thiện niệm vô tư vô ngã làm căn bản, không chấp trước vào quan niệm cá nhân, trong tu luyện khi xuất hiện vấn đề thì thông qua tu luyện giải quyết, vấn đề của công ty thông qua công ty giải quyết.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 10 tháng 8 năm 2019


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/8/9/391268.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/10/178832.html

Đăng ngày 10-08-2019, cập nhật 11-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share