[MINH HUỆ 28-06-2019] Trang web Minh Huệ (Minghui.org) được thành lập vào ngày 25 tháng 6 năm 1999. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1999, Sư phụ có bài giảng “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc” tại Chicago. Đến ngày 20 tháng 7 năm 1999, chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công trên quy mô toàn quốc.

Tại thời khắc lịch sử đặc thù này, Ban Biên tập Minh Huệ đã ra mắt một trang web mới “Các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết”. Danh sách các học viên Pháp Luân Công được xác nhận là đã chết do bị bức hại được đăng tại trang web mới này sẽ được cập nhật thường xuyên. Trang web mới sẽ giúp mọi người hiểu và truyền rộng sự thật về cuộc bức hại.

Bên cạnh việc ra mắt trang web mới “Các trường hợp bị bức hại đến chết” và “Đài phát thanh Minh Huệ” mới cập nhật, Ban Biên tập Minh Huệ còn thực hiện tái cơ cấu, xây dựng và cập nhật các trang web hiện hành, bao gồm Thư viện Minh Huệ, Danh sách thủ phạm, Các trường hợp bức hại, Tuần báo Minh Huệ, và 200.000 người kiện Giang Trạch Dân. Chúng tôi xin đề nghị các học viên lưu tâm và hỗ trợ những nỗ lực của chúng tôi.

f2259f5dc2aa0fe4af7512e1821208d6.jpg

Danh sách các học viên bị bức hại đến chết

c5cd743a537a933342c7dade482c9883.jpg

Ảnh những học viên bị tử vong

Để tìm hiểu chi tiết về trang web mới, xin vui lòng truy cập: https://library.minghui.org/deathcase/Html/DeathCase/DeathDate


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/28/389322.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178261.html

Đăng ngày 04-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share