Thuận theo thiên tượng

Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Thành phố Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-06-2019] Ban Biên tập Minh Huệ đã đăng “Thông báo” về việc thu thập danh sách thủ phạm bức hại Pháp Luân Công, nhưng nhìn trên trang web, tôi thấy đại đa số đệ tử Đại Pháp không có hành động chiểu theo yêu cầu của Ban Biên tập Minh Huệ để làm những gì chúng ta cần làm. Đại bộ phận đồng tu cũng đều ngộ rằng đây là tiến trình Chính Pháp mới. Nhưng đa số đồng tu nhìn thấy nội dung của thông báo, yêu cầu và điền mẫu form, thì cho rằng bản thân không thể tìm được thông tin cụ thể, không biết cách làm thế nào. Dưới đây là nói một chút về nhận thức của cá nhân tôi.

Cá nhân tôi cho rằng chúng ta vẫn phải thực hiện nghiêm túc giống như việc kiện Giang vậy. Là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, là sứ giả của Thần, sứ mệnh là trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh. Mỗi lần đại biến hóa của thiên tượng, đều là tiến trình Chính Pháp mới, Sư tôn đều đã trải thảm cho chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta đẩy mạnh thực hiện, viên dung tất cả những yêu cầu của Sư tôn, như thế mỗi một đệ tử chân tu đều phải có trách nhiệm tham gia.

Nội dung của “Thông báo” lần này, nếu các đệ tử Đại Pháp đều có thể dụng tâm làm tốt, thật sự có thể khởi được tác dụng chấn nhiếp tà ác, có thể cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Thế thì mỗi cá nhân chúng ta đều có thể bắt đầu thực hiện từ chính mình, căn cứ vào điều kiện và khả năng của bản thân để phát huy tác dụng lớn nhất trong lúc phối hợp với nhau. Ví như tìm đồng tu chia sẻ, viết hộ bài, lên mạng Internet tìm thông tin, trong người thường nếu có điều kiện thì có thể tìm thông tin, đánh máy chỉnh lý v.v. Chỉ cần chúng ta dụng tâm đi làm, phối hợp tốt, Sư tôn có thể khai mở trí huệ cho chúng ta, cũng có thể chấp nhận nếu kết quả không như mong đợi! Hơn nữa còn có Chính Thần, Thần hộ Pháp, và một bộ phận các đồng tu mà bị bức hại đến chết đã sớm rời đi đang ở không gian khác phát huy tác dụng. Sư tôn đều trải thảm cho chúng ta từ mọi phương diện, chỉ có kết hợp vô lậu mới khiến cho tà ác còn sót lại không còn đường trốn thoát.

Chúng ta là đệ tử Đại Pháp đang ở thế gian trợ Sư chính Pháp, trải qua bao gió mưa, có người bị bức hại đến chết, có người trực tiếp gặp phải bức hại như bị bắt cóc, bỏ tù, trại cải tạo lao động, tuyên án, bị giam giữ ở bệnh viện tâm thần, tẩy não v.v. Chịu đựng đủ các loại bức hại cực hình tàn khốc; còn bị gián tiếp bức hại lên tinh thần, bao gồm theo dõi phi pháp, các loại hình thức quản chế, sách nhiễu, tịch thu tài sản, mất tích; bị bức hại phải trôi dạt khắp nơi, cốt nhục phân ly, tuy có gia đình nhưng không thể trở về v.v. Tất cả những điều này đều nên vạch trần hết ra, những bức hại cụ thể đã trải qua, thông tin người bức hại, biết bao nhiêu thì viết bấy nhiêu. Dĩ nhiên càng dụng tâm, viết càng tỉ mỉ, càng nghiêm túc thì kết quả càng tốt. Tôi ngộ rằng lần này không chỉ là thanh lý triệt để tà ác mà còn hy vọng có thể cứu độ những người bức hại đó, là cơ hội cuối cùng để họ chuộc tội và được cứu. Cũng là một lần nữa làm thuần tịnh trường không gian của bản thân đệ tử Đại Pháp. Nếu không viết vạch trần ra có bao nhiêu đồng tu bị bức hại hoặc bị bức hại bao nhiêu lần, và không phơi bày tà ác ra ánh sáng, sẽ khiến cho tà ác còn sót lại trong không gian tiếp tục bức hại đệ tử Đại Pháp và con người thế gian. Đây cũng là cấp thêm cơ duyên cho những đồng tu trước đây làm không tốt, nay có thể bước ra một lần nữa.

Ngày 13 tháng 6 năm 2019, Minh Huệ Net có đăng một bài là: “Một phương pháp về việc thu thập ngày sinh và sơ yếu lý lịch của những người hành ác”, bài viết có đoạn:

“Trên một trang web thông thường, khi nhập tên khu vực địa phương và tên Giám đốc huyện hoặc Bí thư huyện ủy, sẽ xuất hiện ra rất nhiều thư mục nhỏ, ở phía dưới cùng của thư mực, thường sẽ hiện ra những mục như ‘vị này đảm nhiệm chức vụ gì ở khu vực nào vào thời gian bao lâu’ v.v. Ngoài ra, tại các điểm tổ chức hội nghị cũng có thể thu thập được nhiều thông tin đáng chú ý của những người tham dự, như thông tin cá nhân, lý lịch, ngày tháng năm sinh.

Từ sơ yếu lý lịch của những người hành ác này có thể tìm ra chức vụ mà anh ta hoặc cô ta đảm nhiệm tại địa phương trong những năm qua; sau đó lên Minh Huệ Net tìm kiếm tình hình chung của các đồng tu bị bức hại ở địa phương và năm có liên quan; đây chính là bằng chứng về sự thật bị bức hại của họ. Đối với các đồng tu có điều kiện viết, ngoài việc cung cấp những sự thật bức hại cụ thể, còn phải viết một bản tóm tắt ngắn, đó là một bản tóm tắt có tính quy nạp.”

Một số đồng tu chúng ta sử dụng cách này rất tốt, có thể tìm được những thông tin, cũng như hình ảnh của người bức hại. Hiện tại chúng ta hãy bắt đầu tìm kiếm các đối tượng từ năm 1999 đến nay, như là: Thị trưởng nhiệm kỳ trước, Giám đốc Sở công an, nhân viên Phòng 610, Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật, nhân viên Đội An ninh Quốc gia, Viện kiểm sát quận và thành phố, Chủ tịch tòa án, Cục trưởng Cục công an huyện, Giám đốc đồn cảnh sát v.v.

Sau đó nếu chúng ta có các phương pháp tốt khác sẽ lại cùng chia sẻ với đồng tu, cũng hy vọng rằng các đồng tu có phương án tốt hơn có thể đưa ra chia sẻ. Hãy nhanh chóng hành động! Đưa ra những phương pháp tốt nhất để viên dung tất cả mọi yêu cầu của Sư tôn, làm tròn thệ ước, trợ Sư chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Trên đây là một chút nhận thức của cá nhân tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/23/大法弟子赶快动起来吧-389051.html

Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share