[MINH HUỆ 11-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc các huyện thị ở sáu tỉnh thành, trong đó có ít nhất 16 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

d13c2c37143456c185462267687e5678.jpg

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của bà Na Lệ Mai được chuyển đến Toà án
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Hồ Mỹ Hoa và bà Lưu Lệ Hoa bị tạm giam
3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Ngọc Anh bị tạm giam
4. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ của bà Diêu Tông Hà được chuyển tới Viện kiểm sát
5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Bình bị đưa tới nhà tù
6. [Huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Thường Thu Lâm và bà Dương Thu Cúc bị bắt
7. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Vĩnh Quý bị kết án tù
8. [Huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông] Bà Vũ Mỹ Hà bị tạm giam
9. [Huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Như Ý, bà Lê Thải Hoa bị bắt
10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà lão Nguỵ Hiển Vinh chính thức bị bắt
11. [Huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam] Ông Lý Tốn và con gái Lý Tuệ bị giam cầm
12. [Thành phố Hoa Oánh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Viện Linh bị tạm giam

1. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của bà Na Lệ Mai được chuyển đến Toà án

Hồ sơ của bà Na Lệ Mai được chuyển tới Toà án Giao thông Đường sắt vào ngày 10 tháng 6 năm 2019.

Các bên tham gia bức hại bà Na:

Vương Nguyên Cử ( 王元 举 ), Đội An ninh Nội địa Đường sắt : +86-13945564545

Thôi Lâm Sinh ( 崔林生 ), Toà án Giao thông Đường sắt : +86-451-86431018, +86-13946170708

Tang Lợi Bình ( 桑利平 ), phó chánh án : +86-13804607107

Hoàng Chấn Vỹ ( 黄振 伟 ), chán án Tòa hình sự : +86-451-86433658, +86-13836036007

Khương Lệ ( 姜 丽 ), thẩm phán : +86-15636125888

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Hồ Mỹ Hoa và bà Lưu Lệ Hoa bị tạm giam

Bà Hồ Mỹ Hoa và bà Lưu Lệ Hoa mới bị người ở Phòng Công an Quận Nhị Đạo và Đội An ninh Nội địa bắt giữ. Hai bà bị đưa tới trại tạm giam Vi Tử Câu

3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Tôn Ngọc Anh bị tạm giam

Bà Tôn Ngọc Anh bị bắt ngày 16 tháng 5 năm 2019. Công an tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công và các tài liệu in ấn của bà. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:

Lưu Y Hâm ( 刘依鑫 ), đội trưởng Đội An ninh Nội địa : +86-13844633998, +86-432-62765497

Hình Hồng Ba ( 邢 红 波 ), đại đội trưởng : +86-13804409797

Trương Long Giang ( 张龙 江 ), chính trị viên : +86-13039250775

Trương Thanh Sơn ( 张 青山 ), trưởng Phòng 610 Quận Xương Ấp : +86-15948676100

4. [Thànhphố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Hồ sơ của bà Diêu Tông Hà được chuyển tới Viện kiểm sát

Bà Diêu Tông Hà ở quận La Trang bị người ở Đồn Công an Thịnh Trang bắt giữ vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Bà bị đưa tới trại tạm giam Hà Đông.

Đội An ninh Nội địa Quận La Trang đã chuyển hồ sơ của bà Diêu tới Viện Kiểm sát Quận La Trang vào ngày 10 tháng 6 năm 2019.

5. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Bình bị đưa tới nhà tù

Bà Trương Bình ở Khu Công nghệ cao Duy Phường bị kết án năm năm tù giam. Bà bị chuyển từ Nhà tù Duy Phường tới Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông vào đầu tháng 6 năm 2019.

6. [Huyện Lương Sơn, tỉnh Sơn Đông] Bà Thường Thu Lâm và bà Dương Thu Cúc bị bắt

Bà Thường Thu Lâm bị người ở Đồn Công an Thuỷ Bạc, huyện Lương Sơn bắt giữ trong lúc đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Nhà bà bị lục soát và bà bị tạm giam ở trại tạm giam Gia Tường trong bảy ngày.

Bà Dương Thu Cúc bị bắt vào chiều ngày 15 tháng 6 chỉ bởi đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công.

Các bên tham gia bức hại bà Thường và bà Dương:

Lưu ( 刘 ), Đồn Công an Thuỷ Bạc : +86-18454737222

Hồ Tân ( 胡新 ), trưởng Đồn Công an Lương Sơn Trại : +86-15315324999

Diêm Tân Phúc ( 闫 新福 ), trưởng Đồn Công an Thành Giao : +86-18615927900, +86-537-7529221, +86-13355166887

Tề Tú Trân ( 齐 秀珍 ), chính trị viên : +86-18615923268, +86-537-7529223, +86-13705378717

7. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Trương Vĩnh Quý bị kết án tù

Ông Trương Vĩnh Quý ở thôn Trại Tử, thị trấn Tôn Tập, bị bắt tại nhà vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Mới đây, ông bị Toà án Thành phố Thanh Châu kết án hai năm tám tháng tù giam.

8. [Huyện Xương Nhạc, tỉnh Sơn Đông] Bà Vũ Mỹ Hà bị tạm giam

Bà Vũ Mỹ Hà, ở thị trấn Ngũ Đồ, bị bắt vào khoảng ngày 10 tháng 6 năm 2019 vì đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam Duy Phường.

9. [Huyện Thông Thành, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Như Ý, bà Lê Thải Hoa bị bắt

Bà Hồ Như Ý, 73 tuổi, và bà Lê Thải Hoa, 68 tuổi bị các học sinh trung học cơ sở tố giác với chính quyền trong lúc hai bà đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại cổng trường vào chiều ngày 10 tháng 5 năm 2019. Cả hai bà đã bị bắt.

Bà Hồ được trả tự do ngay trong ngày, còn bà Lê bị đưa tới trại tạm giam nhưng người ở trại từ chối nhận bà. Bà được trả tự do vào ngày hôm sau.

10. [Thànhphố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà lão Ngụy Hiển Vinh chính thức bị bắt

Bà lão Ngụy Hiển Vinh, trên 80 tuổi, là kỹ sư cao cấp về hưu của Viện Nghiên cứu và Thiết kế Công trình Trung Nam Trung Quốc. Bà đã bị công an ở Đồn Công an Khinh Quỹ và Chi nhánh Quản lý Trung chuyển Đường sắt của Phòng Công an Thành phố Vũ Hán bắt giữ vào ngày 20 tháng 3 năm 2019. Nhà của bà cũng bị lục soát.

Bà bị đưa tới trại tạm giam Nữ Số 1 Vũ Hán và chính thức bị bắt vào ngày 24 tháng 4.

11. [Huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam] Ông Lý Tốn và con gái Lý Tuệ bị giam cầm

Ông Lý Tốn và con gái là Lý Tuệ, ở thị trấn Tam Đôn, bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Họ đang bị giam tại Đồn công an Thị trấn Tam Đôn.

12. [Thành phố Hoa Oánh, tỉnh Tứ Xuyên] Bà La Viện Linh bị tạm giam

Bà La Viện Linh bị công an quản lý đô thị bắt giữ vào ngày 4 tháng 6 năm 2019, trong lúc bà đang phát tài liệu về Pháp Luân Công. Những công an này đã tịch thu các sách về Pháp Luân Công và nhạc luyện công của bà. Hiện bà đang bị giam tại trại tạm giam Tảo Sơn ở quận Quảng An.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/17/二零一九年六月十七日大陆综合消息-388857.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178286.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share