[MINH HUỆ 14-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 21 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

e5fac8f18682893bd8ff17bad672770d.jpg

1. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Thục Hợp bị giam giữ
2. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khúc Hiểu Huy và ông Vương Phúc Hoa bị bắt giữ
3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thái Hà và bà Hàn Lập Chi bị bắt giữ
4. [Thành phố Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Viện Kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Từ Cơ Doanh và ông Bạch Thế Tông
5. [Thành phố Yển Sư, tỉnh Hà Nam] Ông Tiêu Thiều Bằng bị giam giữ
6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Mạch Anh vẫn chưa rõ tung tích
7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia và bà Tôn Thiến Nghị bị bắt giữ
8. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ
9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Khai Phượng bị giam giữ
10. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của ba học viên đã bị chuyển sang tòa án
11. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Hàn Húc bị giam giữ
12. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Hỷ Mai đối mặt với phiên tòa

1. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Thục Hợp bị giam giữ

Bà Trương Thục Hợp, ở thôn Đại Từ, trấn Vương Gia Tỉnh, đã bị bắt vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát, và các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu chân tướng Pháp Luân Công của bà bị cảnh sát lấy đi.

Bà Trương bị đưa đến trại tạm giam Thành phố Hành Thủy.

Tham gia bức hại bà Trương:
Tân Truyền Lâm (辛传林), nhân viên, trại tạm giam Thành phố Hành Thủy: +86-15610871777
Lưu Vĩnh Trung (刘永忠), phó giám đốc trại: +86-18531800003
Trương Phúc Tăng (张福增), phó giám đốc trại: +86-18531807789
Trương Vinh Binh (张荣兵), phó giám đốc trại: +86-15531873666

2. [Thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh] Ông Khúc Hiểu Huy và ông Vương Phúc Hoa bị bắt giữ

Ông Khúc Hiểu Huy bị người của Đồn Công an Thập Tự Nhai bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2019, vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Các sách Pháp Luân Công cùng tài liệu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ông bị công an lấy đi. Ông Khúc hiện đang bị giam trong trại tạm giam Đan Đông.

Ông Vương Phúc Hoa bị người của Đồn Công an Tân Thành bắt giữ vào ngày 6 tháng 6. Các sách Pháp Luân Công, máy tính, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, và tài liệu chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công của ông bị cảnh sát lấy đi.

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Vương Thái Hà và bà Hàn Lập Chi bị bắt giữ

Bà Vương Thái Hà và bà Hàn Lập Chi bị người của Đồn Công an Diễm Phấn ở khu Thiết Tây bắt giữ vào ngày 10 tháng 6 năm 2019, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Tham gia bức hại bà Vương:
Quan Lộc (关禄), đồn trưởng, Đồn Công an Diễm Phấn: +86-2425892518, +86-2425445110, +86-13998238898
Ngô Vĩ (吴伟), giáo đạo viên: +86-13940222644
Vương Nhan (王仁), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-2425850233, +86-13700003222
Thẩm (沈), giám đốc, trại tạm giam Số 2 Thẩm Dương: +86-2486673010, +86-15502409506

4. [Thành phố Nột Hà, tỉnh Hắc Long Giang] Viện Kiểm sát đã phê chuẩn việc bắt giữ ông Từ Cơ Doanh và ông Bạch Thế Tông

Viện Kiểm sát Nông Khẩn 93 đã phê chuẩn bắt giữ ông Từ Cơ Doanh và ông Bạch Thế Tông vào ngày 26 tháng 5 năm 2019.

5. [Thành phố Yển Sư, tỉnh Hà Nam] Ông Tiêu Thiều Bằng bị giam giữ

Ông Tiêu Thiều Bằng bị người của Đội An ninh Nội địa và Đồn Công an Thành Quan bắt giữ vào ngày 9 tháng 6 năm 2019. Nhà của ông bị lục soát, và cảnh sát đã lấy đi máy tính và gần 1.000 tệ tiền mặt của ông.

Ông Tiêu hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Yển Sư.

Tham gia bức hại ông Tiêu:
Trình Chí Cương (程志刚), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13803889776
Tân Phúc Dân (辛福民): +86-13838425885

6. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Mạch Anh vẫn chưa rõ tung tích

Bà Lý Mạch Anh, viên chức của Cục Giáo dục Khu Phường Tử, đã bị bắt vào cuối tháng 5 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

Tham gia bức hại bà Lý:
Lý Tịch Dũng (李夕勇), cục trưởng, Cục Giáo dục Khu Phường Tử: +86-13605363176
Trương Long (张龙), giám đốc, Phòng 610: +86-536-7606658, +86-13791608606
Bạch Tú Nga (白秀娥), phó trưởng phòng, Phòng 610: +86-15853616011

7. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vu Hướng Gia và bà Tôn Thiến Nghị bị bắt giữ

Ông Vu Hướng Gia bị bắt vào ngày 24 tháng 5 năm 2019. Vợ ông là bà Tôn Thiến Nghị bị cảnh sát đường sắt bắt giữ vào ngày 26 tháng 5.

8. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Tùy Chi, bà Hoa Trân, và hai học viên khác đã bị cảnh sát của Phân cục Công an Kiều Đông bắt giữ vào ngày 11 tháng 6 năm 2019. Bà Tùy và bà Hoa đã bị giam giữ, hai học viên còn lại đã được thả.

Tham gia bức hại bốn học viên:
Lý Văn Đình (李文亭), cục trưởng, Phân cục Công an Khu Kiều Đông: +86-319-3098041, +86-13363727999
Lý Văn Hồng (李文红), chính ủy: +86-18831986899, +86-319-5257201
Quách Bình (郭平), phó cục trưởng: +86-13393090655, +86-319-5257209
Ngô Thư Khởi (吴书起), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13613291521

9. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hồ Khai Phượng bị giam giữ

Bà Hồ Khai Phượng bị Đồn Công an Hán Thủy bắt giữ vào ngày 3 tháng 6 năm 2019. Bà bị giam ở trại tạm giam Số 1 Vũ Hán 15 ngày.

10. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Hồ sơ của ba học viên đã bị chuyển sang tòa án

Viện Kiểm sát Khu Nhượng Hồ Lô đã chuyển các hồ sơ vụ án của ông Đô Nghiệp Thành, ông Quan Hưng Đào, và bà Ngô Diễm Hoa tới Tòa án Nhượng Hồ Lô vào ngày 11 tháng 6 năm 2019.

Tham gia bức hại ba học viên:
Bạch Cảnh Quyền (白景权), chánh án, Tòa án Khu Nhượng Hồ Lô: +86-459-5509009, +86-13936708080
Lý Trác Lâm (李卓琳), nguyên chánh án: +86-459-5994066, +86-13359596123
Ngụy Văn Bân (魏文斌), phó chánh án: +86-459-5997575, +86-13359596118
Thi Hồng Bân (施洪斌), chánh tòa, Tòa Hình sự: +86-13359596012, +86-459-5509001

11. [Thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc] Ông Hàn Húc bị giam giữ

Theo dự kiến, ông Hàn Húc đã được trả tự do khỏi trại tạm giam vào ngày 13 tháng 6 năm 2019. Tuy nhiên, khi gia đình đến đón ông, họ được thông báo rằng ông đã bị đưa tới Đồn Công an Tiêu Gia Loan.

Tham gia bức hại ông Hàn:

Hồ Tương Lân (胡相麟), đồn trưởng, Đồn Công an Tiêu Gia Loan ở khu Thành Quan: +86-13399317231, +86-13399317188
Đồn Công an Tiêu Gia Loan: +86-13399317238, +86-13399317586
Cao Bằng (高鹏): +86-13919022710, +86-13399317843
Nhạc Huệ (岳慧): +86-13399311602

12. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Hỷ Mai đối mặt với phiên tòa

Bà Trương Hỷ Mai hiện đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Bảo Định. Bà sẽ bị Tòa án Huyện Cao Dương xét xử ngay tại trại giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/14/388685.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/6/29/178258.html

Đăng ngày 18-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share