1-3-2005

Một nhóm các nhà khoa học trong lĩnh vực địa vật lý và vật lý học thiên thể đã cùng nhau làm việc với những nhà khoa học chuyên về máy tính và họ công bố rằng cả trái đất và mặt trời sẽ trải qua một quá trình đảo ngược cực từ tính vào năm 2012. Điều này đã từng xảy ra gần đây nhất vào nhiều triệu năm trước, khi những loài khủng long biến mất khỏi trái đất. Nhóm nghiên cứu và phân tích tại Hyderabad đã dự đoán một cuộc biến động lớn vào năm 2012.

Đảo ngược cực từ tính là quá trình mà cực nam và cực bắc hoán đổi vị trí. Khi điều này xảy ra, sẽ có một thời điểm mà từ trường trái đất trở nên bằng 0. Nếu điều này nhằm trúng vào chu kỳ 11 năm đảo từ cực của mặt trời, thì đó là một vấn đề rất lớn.

Theo mô hình mô phỏng bằng máy tính của Hyderabad, sự đảo cực từ tính của trái đất mà mặt trời có thể dẫn đến những vấn đề như sau (ngoài việc hoạt động sai lầm cũa các thiết bị điện tử, hoặc một số loài chim sẽ bị lạc đường, …)

– Hệ thống miễn nhiễm của tất cả thú vật và con người sẽ suy yếu đi rất nhiều;

– Vỏ trái đất sẽ có nhiều núi lửa, di chuyển, động đất và, lở đất;

– Quyển từ của trái đất sẽ yếu đi nhiều, do vậy phóng xạ vũ trụ từ mặt trời sẽ tăng cường độ gấp nhiều lần, khiến nguy cơ của những bệnh như ung thư sẽ tăng vọt;

– Nhiều tiểu hành tinh sẽ di chuyển về phía trái đất;

– Trường hấp dẫn của trái đất sẽ có biến đổi, mặc dù hiện nay chưa xác định được rằng nó sẽ biến đổi như thế nào.

Nếu xét những nguy cơ đó gộp lại, thì có thể thấy rằng trái đất có thể không còn là môt môi trường thích hợp cho nhân loại và những loài đang sinh sống trên bề mặt trái đất kể từ năm 2012. Người ta phỏng đoán rằng, đây là điều đã từng xảy ra nhiều triệu năm trước tại sao Hoả.

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/3/6/58186.html.

Dịch và đăng ngày 8-3-2005.

Share