Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đại Lục

[MINH HUỆ 26-5-2019]

Đọc bài “Pháp Luân Công cấm chỉ sát sinh và tự sát” của Ban Biên tập Minh Huệ khiến tôi nhất thời nhớ đến thủ đoạn quen thuộc của Trung Cộng trong việc giá họa cho người khác.

Khi Trung Cộng tiến hành vận động phản hủ xướng liêm (chống hủ bại đề xướng liêm khiết), có bao nhiêu quan chức Trung Cộng đã rớt đài? Có bao nhiêu kẻ giết người và bao nhiêu người bị giết hại? Trong số đảng viên của Trung Cộng có bao nhiêu người đã nhảy lầu tự sát? Họ chẳng phải là đảng viên sao? Trong các tuyên truyền trong ngoài nước nó sao lại không cường điệu rằng những gì đảng viên cộng sản làm đều lý tưởng cao vời?

Hiện tại người tu luyện Pháp Luân Công càng ngày càng nhiều, thế nào mà tại Mỹ hoặc Canada hay các quốc gia dân chủ khác lại không xuất hiện sự việc giá họa cho người ta như vậy? Mà là xuất hiện tại quốc gia cộng sản như Việt Nam?

Năm 1999 Pháp Luân Công truyền xuất tại Trung Quốc, chỉ trong 7 năm ngắn ngủi đã có trên 100 triệu người tu luyện Đại Pháp, trong 7 năm đó vì sao không có người tự thiêu?

Trung Cộng trong một vài năm đầu mới bắt đầu án áp đã làm ra bao nhiêu chuyện bôi nhọ Đại Pháp, nhưng đến vài năm sau liền im hơi lặng tiếng, điều này không phải nói rằng người bôi nhọ Pháp Luân Công căn bản không phải là luyện Pháp Luân Công hay sao? Đệ tử chân tu Pháp Luân Công sẽ không đi làm những chuyện mà Đại Pháp không cho phép làm, càng không nói đến việc bôi nhọ Đại Pháp. Vậy ai có thể làm chuyện ngu xuẩn này đây? Chỉ có những người, đoàn thể và chính phủ sợ hãi Chân-Thiện-Nhẫn. Trung Cộng giảng giả, ác, đấu, đương nhiên nó sợ Chân-Thiện-Nhẫn. Thủ pháp bôi nhọ người khác của Trung Cộng đều là đang tự khắc họa bản thân nó, muốn gán tội danh cho người khác đều là những tội ác mà bản thân nó phạm phải, điều này những ai có con mắt tinh tường đều đã thấy rõ.

Hiện tại rất nhiều người Trung Quốc đều đã nhìn rõ thủ đoạn của Trung Cộng, những người biết suy xét ít nhiều cũng đều không tin tưởng tuyên truyền vu khống của Trung Cộng. Một lượng lớn thông tin chân thực trên Minh Huệ Net cũng đã chứng minh sự tốt đẹp của Đại Pháp. Thật sự hy vọng con người thế gian đều có thể trong trường bức hại này mà phân biệt rõ đúng sai, đặt định cho tốt vị trí của bản thân, bởi vì nó có thể mở ra con đường tốt đẹp hướng tới tương lai cho bản thân.


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2019/5/26/387886.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share