[MINH HUỆ 30-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh, với ít nhất 41 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

443fde28802e6b40f80d3bb8dc28094a.jpg

1. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao, 83 tuổi, bị bỏ tù
2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Dương Uẩn Phương bị ngược đãi ở trong tù
3. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Quyên bị kết án tù; bà Vương Diệp bị giam giữ
4. [Bắc Kinh] Bà Trình Tiểu Phú bị kết án tù
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Quý Quốc Tường bị kết án tù
6. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ chính thức
7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Vụ án của bà Liên Nhật Diễm đã chuyển cho tòa án
8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị kết án
9. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Các học viên bị cầm tù
10. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Vụ án của năm học viên đã chuyển sang viện kiểm sát
11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên bị cầm tù
12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu bị bắt giữ

1. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao, 83 tuổi, bị bỏ tù

Ông Lý Bồi Cao, 83 tuổi, bị bắt vào đầu tháng 1 năm 2019 và bị đưa tới Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam.

Trước đó ông Lý bị Khâu Học Ngạn của Đội An ninh Nội địa Khu Tây Sơn bắt giữ vào ngày 26 tháng 11 năm 2015. Ông bị Tòa án Tây Sơn xét xử vào ngày 8 tháng 9 năm 2016, và bị kết án bốn năm tù vào ngày 8 tháng 10 năm 2016, và chấp hành án bên ngoài nhà tù.

Ngày 24 tháng 11 năm 2018, ông Lý bị bắt giữ một lần nữa bởi người của Đồn Công an Kim Bích Lộ, vì phân phát lịch và sách chân tướng Pháp Luân Công. Nhà của ông bị Đội An ninh Nội địa lục soát. Ông được thả vào buổi tối cùng ngày.

2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô] Bà Dương Uẩn Phương bị ngược đãi ở trong tù

Bà Dương Uẩn Phương, 75 tuổi, ở thành phố Thái Thương, bị cảnh sát của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, khi bà đang sử dụng điện thoại di động để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà bị giam 10 ngày trước khi được tại ngoại chờ hậu thẩm vì lý do sức khỏe.

Bà Dương lại bị bắt vào ngày 2 tháng 8 năm 2015, và bị đưa tới trại tạm giam. Ngày 21 tháng 8 năm 2018, Tòa án Thái Thương đã xét xử và kết án bà ba năm tù.

Bà bị đưa tới Nhà tù nữ Nam Thông, ở đó bà bị ngược đãi tàn bạo. Kết quả là, bà không thể tự lo liệu cho bản thân.

3. [Thượng Hải] Bà Chu Mỹ Quyên bị kết án tù; bà Vương Diệp bị giam giữ

Bà Chu Mỹ Quyên bị Tòa án Khu Tĩnh An kết án 18 tháng tù vào ngày 1 tháng 2 năm 2019. Bà đã bị giam trong trại tạm giam Gia Đình 11 tháng.

Bà Vương Diệp ở khu Mẫn Hành bị người của Đồn Công an Trường Kiều ở khu Từ Hối bắt giữ vào ngày 28 tháng 1 năm 2019. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Từ Hối, và sẽ bị giam 15 ngày.

Tham gia bức hại bà Chu và bà Vương:
Đồn Công an Trường Kiều: +86-21-64102445, +86-21-23037646, +86-21-23037647
Đồn trưởng: +86-18917747150

4. [Bắc Kinh] Bà Trình Tiểu Phú bị kết án tù

Bà Trình Tiểu Phú, 38 tuổi, ở khu Thuận Nghĩa bị bắt giữ vào ngày 17 tháng 4 năm 2014, và bị đưa tới trại tạm giam Nê Hà. Bà bị Tòa án Thuận Nghĩa xét xử vào ngày 29 tháng 9 năm 2018, và bị kết án hai năm tù.

Tham gia bức hại bà Trình:
Khu 3, trại tạm giam Nê Hà: +86-10-69402535

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Quý Quốc Tường bị kết án tù

Ông Quý Quốc Tường bị kết án sáu năm tù.

6. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Ba học viên bị bắt giữ chính thức

Hai chị em bà Hồ Kim Bình và bà Hồ Kim Huệ ở khu La Trang, và ông Công Mậu Hải ở huyện Mông Âm bị người của Đội An ninh Nội địa Lâm Nghi bắt gữ tại nhà của bà Hồ Kim Bình vào tháng 10 năm 2018. Công an lục soát nhà họ và lấy đi một máy tính, một máy in, và các sách Pháp Luân Công của họ.

Ba học viên đang bị giam trong trại tạm giam Hà Đông và hiện đã bị bắt giữ chính thức.

7. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Vụ án của bà Liên Nhật Diễm đã chuyển cho tòa án

Bà Liên Nhật Diễm gần đây đã bị báo chính quyền vì phân phát lịch chân tướng Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, khoảng 12 công an đã bắt hai vợ chồng bà Liên và đưa họ về đồn công an.

Chồng bà Liên đã được thả sau đó vài giờ, trong khi bà Liên bị đưa tới trại tạm giam Nhạc Lâu ở thành phố Tảo Trang. Vụ án của bà đã được chuyển giao cho Tòa án Khu Nhâm Thành vào ngày 29 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Liên:
Tục Tân Quốc (续新国), thẩm phán, Tòa án Khu Nhâm Thành: +86-537-6772053

8. [Thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô] Ba học viên bị kết án

Bà Chu Yến Linh, bà Phan Ngọc Hà, bà Đổng Quế Cầm ở tân khu Giang Bắc đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Nam Kinh.

Tham gia bức hại các học viên:
trại tạm giam Thành phố Nam Kinh: +86-25-84420960
Hoa Hiểu Mẫn (华晓敏), giám đốc: +86-13584062933
Vương Văn Tiệp (王文捷): +86-18913868555

9. [Thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc] Các học viên bị cầm tù

Bà Hạ Thanh, bà Triệu Ngọc Hương, bà Kinh Liên Trân, bà Úc Triệu Hà, bà Lý Văn Hồng, bà Lục Vinh Cải, và bà Văn Kiệt bị giam trong Nhà tù nữ tỉnh Hà Bắc. Bà Vu Hội Hà bị giam trong Khu 13 và bà Trịnh Lệ Lệ bị giam trong Khu 14.

Ông Vương Vũ Thân và ông Trịnh Văn Tài bị giam trong Khu 3, Nhà tù Số 4 của Phân cục Công an Ký Đông.

Ông Vương Chiêm Thanh đang bị giam trong Khu 5, Nhà tù Số 2 của Phân cục Công an Ký Đông.

10. [Thành phố Tửu Tuyền, tỉnh Cam Túc] Vụ án của năm học viên đã chuyển sang viện kiểm sát

Bà Trương Quế Lan, bà Hà Nữu Đối, bà Từ Huệ Phương, bà Lạc Canh Tú, bà Lương Mộng Tuyết, bà Vương Ngọc Cầm, bà Lý Thục Phương, bà Hàn Vĩnh Thanh, và bà Bồ Thúy Lan bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 10 năm 2018. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Vương ở khu Tân Thành, bà Trương, bà Hà, bà Từ, và bà Lạc bị chuyển tới Viện Kiểm sát Khu Túc Châu.

11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Năm học viên bị cầm tù

Bà Thân Khánh Vân bị kết án ba năm tù vào tháng 1 năm 2016 và đã bị đưa tới Nhà tù Cáp Nhĩ Tân.

Bà Cao Cảnh Vân bị kết án bốn năm tù vào tháng 1 năm 2016, và bà Dương Thục Quân và bà Hoàng Lệ Hoa mỗi người bị kết án ba năm năm tháng tù giam vào tháng 1 năm 2016. Họ đều đang bị giam trong Nhà tù Hắc Long Giang.

Bà Hoàng Lập Thành bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào tháng 6 năm 2017 và hiện đang bị giam trong Nhà tù Hô Lan.

12. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Trương Minh Tiêu bị bắt giữ

Ông Trương Minh Tiêu ở khu Song Thành bị bắt vào chiều ngày 28 tháng 1 năm 2019. Công an cố ép ông đồng ý làm đặc vụ (người đưa tin), nhưng ông từ chối, nên họ đã tra tấn ông tàn bạo.

Trước đó, ông Trương từng bị bắt giữ vào tháng 10 năm 2018.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/381610.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/19/175881.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share