[MINH HUỆ 13-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 10 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 12 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ/cầm tù, và ít nhất 6 người bị bắt bất hợp pháp.

9a5d3c47430d0191329fd6ed4c703f98.jpg

1. [Thành phố Hải Lạp Nhĩ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Đổng Chấn Giai bị kết án tù
2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy] Bà Chu Diễm Vũ bị kết án tù

3. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Lộ Cương và bà Thái Uẩn bị giam trong tù
4. [Thiên Tân] Bà Hoàng Lệ Hương bị bắt giữ
5. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ
6. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thục Bội đối mặt với phiên tòa

7. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hàn Thành Lợi bị giam giữ
8. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bốn vụ bắt giữ các học viên đã được phê chuẩn
9. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hạ Đức Vân đối mặt với phiên tòa
10. [Thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Thành Phương bị bỏ tù; ông Đặng Đạo Hằng bị giam giữ
11. [Bắc Kinh] Tình huống cụ thể của bà Dương đang chờ xác minh

1. [Thành phố Hải Lạp Nhĩ, khu tự trị Nội Mông Cổ] Ông Đổng Chấn Giai bị kết án tù

Ông Đổng Chấn Giai, 76 tuổi, ở thành phố Trát Lan Truân, bị bắt vào ngày 02 tháng 6 năm 2017. Ông bị đưa về đồn công an địa phương, và trong ngày hôm đó đã được tại ngoại chờ hậu thẩm.

Ngày 11 tháng 12 năm 2018, ông Đổng bị kết án 18 tháng tù. Ông bị đưa tới trại tạm giam thành phố vào ngày 3 tháng 1 năm 2019.

2. [Thành phố Tô Châu, tỉnh An Huy] Bà Chu Diễm Vũ bị kết án tù

Bà Chu Diễm Vũ ở huyện Tứ bị kết án ba năm rưỡi tù giam vào ngày 25 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Tô Châu và đã kháng cáo.

3. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Ông Lộ Cương và bà Thái Uẩn bị giam trong tù

Ông Lộ Cương và bà Thái Uẩn, ở huyện Quảng Tông, hiện đang bị giam trong Nhà tù Ký Đông.

4. [Thiên Tân] Bà Hoàng Lệ Hương bị bắt giữ

Bà Hoàng Lệ Hương bị bắt vào tháng 10 năm 2018.

5. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 11 tháng 1 năm 2019, người của Cục Công an Thành phố Thừa Đức và Đội An ninh Nội địa Song Kiều đã bắt giữ bà Quách Hân, ông Lưu Cảnh Xuân, ông Mễ Thiết Khuê, và ông Thiệu Kiến Quốc bị bắt giữ tại nhà bà Quách. Công an lục soát nhà bà và lấy đi bốn máy in, hai đầu ghi đĩa CD/DVD, ba máy tính bảng, và sách Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Quách, ông Lưu, và ông Mễ đã được thả vào buổi chiều cùng ngày, còn ông Thiệu bị tạm giam hình sự.

6. [Thành phố Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thục Bội đối mặt với phiên tòa

Tòa án Chiêu Viễn dự kiến sẽ xét xử bà Vương Thục Bội, ở khu Phúc Sơn, thành phố Yên Đài vào sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019.

7. [Thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hàn Thành Lợi bị giam giữ

Ngày 08 tháng 12 năm 2018, người của Phân cục Công an Sa Thị đã kéo đến nhà bà Hàn Thành Lợi, 61 tuổi, ở khu Sa Thị để bắt giữ bà, sau đó họ lục soát nhà bà.

Bà Hàn hiện đang bị giam trong trại tạm giam Sa Thị. Không người thân nào của bà được phép vào thăm.

Tham gia bức hại bà Hàn:
Khu phố Hưng Thịnh, khu Sa Thị: +86-716-8122123

8. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bốn vụ bắt giữ các học viên đã được thông qua

Ông Cao Hoành Vĩ, ông Vương Tử Trung, bà Trương Ái Lệ, và bà Thương Triệu Hương đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Họ bị giam giữ hình sự, và các vụ bắt giữ họ đã được phê chuẩn.

9. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Bà Hạ Đức Vân đối mặt với phiên tòa

Bà Hạ Đức Vân bị người của Cục Công an Tân Hải bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2018 trong khi bà đang tiễn chân cha mẹ về quê tại một nhà ga xe lửa. Bà bị giam giữ phi pháp hơn 40 ngày trước khi bị chuyển tới trại tạm giam.

Tòa án Khu Đông Doanh dự kiến xét xử bà Hạ vào ngày 21 tháng 1 năm 2019.

10. [Thành phố Đạt Châu, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Lý Thành Phương bị bỏ tù; ông Đặng Đạo Hằng bị giam giữ

Bà Lý Thành Phương ở huyện Đại Trúc bị bắt vào ngày 09 tháng 12 năm 2016. Bà đã bị kết án ba năm tù giam và hiện đang thụ án trong Nhà tù nữ Long Tuyền Dịch ở Thành Đô.

Ông Đặng Hạo Hằng ở huyện Khai Giang bị bắt vào ngày 13 tháng 1 năm 2018, và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Khai Giang.

11. [Bắc Kinh] Tình huống cụ thể của bà Dương đang chờ xác minh

Bà Đương, ở khu Bình Cốc, Bắc Kinh, bị bắt vào ngày 10 tháng 1 năm 2019. Tình huống cụ thể của bà đang chờ làm rõ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/13/380283.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/27/174782.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share