[MINH HUỆ 25-1-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra ở 7 thành phố hoặc huyện thị ở 4 tỉnh, trong đó có ít nhất 11 học viên gần đây đã bị bức hại vì đức tin của mình.

3f401bcf31fbb06bcfd50b9779fb7b07.jpg

1. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Hoa bị giam giữ
2. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Thục Ngọc bị giam giữ
3. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đằng Liên Hương bị kết án
4. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ
5. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Nguyên Chi và bà Thịnh Thục Lệ bị giam giữ
6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thượng Hiểu Vân bị kết án
7. [Thành phố Tiết Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Kiệt và ông Ngụy Diên Cảnh bị kết án
8. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Bà La Trường Vân bị giam giữ

1. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Hoa bị giam giữ

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, bà Mã Hoa, ngoài 60 tuổi, bị cảnh sát từ đồn cảnh sát Đào Lại Chiêu bắt giữ vì tặng câu đối có nội dung liên quan đến Pháp Luân Công. Ngày 24 tháng 1, gia đình bà được biết bà đã bị giam tại trại tạm giam Thiện Hữu ở thành phố Tùng Nguyên.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại bà Mã:

Lâm Lập Cương (林立刚), trưởng đồn cảnh sát Đào Lại Chiêu: +86-18043806157, 18043806156, 13604388006

Giám đốc trại tạm giam Thiện Hữu thành phố Tùng Nguyên: +86-438-3010001

Trưởng Phòng 610 thành phố Tùng Nguyên: +86-438-2108140, +86-438-2115900

Tôn Hành Phi (孙衡飞), đội trưởng Đội An ninh Nội địa thành phố Tùng Nguyên: +86-13804389697

Trương Sĩ Ba (张士波), Trưởng Phòng 610 Phù Dư: +86-13904386652, +86-13804386252

2. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Bà Dương Thục Ngọc bị giam giữ

Ngày 25 tháng 9 năm 2018, bà Dương Thục Ngọc bị tòa án thành phố Bồng Lai kết án ba năm tù và bị phạt 20.000 nhân dân tệ. Bà đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Yên Đài. Bà Dương bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Yên Đài cho đến khi bị chuyển tới nhà tù Tế Nam vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

3. [Thành phố Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đằng Liên Hương bị kết án

Bà Đằng Liên Hương bị kết án hai năm tù và bị đưa tới nhà tù Đại Bắc ở thành phố Thẩm Dương.

Lúc đầu, bà Đằng bị đưa tới trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm. Trong khi bị giam giữ, bà đã tuyệt thực để phản đối bức hại. Bà đã bị bức thực và biệt giam trong một phòng giam nhỏ.

Bà được đưa tới một bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, sau đó được đưa trở lại trại tạm giam. Hiện bà xuất hiện triệu chứng ho ra máu do bị bức hại.

Các cá nhân tham gia bức hại bà Đằng:

Trương Văn Hội (张文会), giám đốc trại tạm giam thành phố Bàn Cẩm: +86-13909870648, +86-427-2684302

Tôn Đức Lợi (孙德利), chỉ đạo viên: +86-13842769069, +86-427-2684320

4. [Thành phố Bồng Lai, tỉnh Sơn Đông] Hai học viên bị bắt giữ

Ông Hứa Hồng Vệ và ông Lưu Đại Công đã bị kết án tù vào ngày 25 tháng 9 năm 2018. Họ bị giam giữ tại trại tạm giam thành phố Bồng Lai.

Ông Hứa và ông Lưu lần lượt bị đưa tới nhà tù Tế Nam vào ngày 22 tháng 1 và 24 tháng 1 năm 2019.

5. [Thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông] Bà Khúc Nguyên Chi và bà Thịnh Thục Lệ bị giam giữ

Ngày 22 tháng 1 năm 2019, bà Khúc Nguyên Chi và bà Thịnh Thục Lệ bị bắt giữ và bị đưa tới đồn cảnh sát thị trấn Chúc Câu vì nói chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, họ bị đưa tới trại tạm giam Phổ Đông ở thành phố Tức Mặc.

Các cá nhân tổ chức tham gia bức hại hai học viên:

Đồn cảnh sát thị trấn Chúc Câu: +86-532-83321006

Trần Bình (陈平), nhân viên cảnh sát: +86-532-83323110, +86-13780631111

Cát Bảo Minh (葛宝明): +86-13205320699

Tôn Đào (孙涛): +86-13863942110

6. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Thượng Hiểu Vân bị kết án

Bà Thượng Hiểu Vân bị kết án ba năm tù nhưng gia đình bà không được thông báo. Hiện bà bị giam giữ tại nhà tù Bình La.

7. [Thành phố Tiết Thành, tỉnh Sơn Đông] Ông Lưu Kiệt và ông Ngụy Diên Cảnh bị kết án

Ngày 23 tháng 1 năm 2019, ông Lưu Kiệt và ông Ngụy Diên Cảnh lần lượt bị kết án ba năm rưỡi và chín tháng tù. Ông Lưu đã kháng cáo và luật sư của ông đã bị thẩm phán Thiệu Chí Cương (邵志刚) đe dọa.

8. [Thành phố An Khang, tỉnh Thiểm Tây] Bà La Trường Vân bị giam giữ

Bà La Trường Vân bị giam giữ tại nhà tù nữ tỉnh Thiểm Tây.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/25/380827.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175832.html

Đăng ngày 20-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share