[MINH HUỆ 20-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 11 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành, với ít nhất 16 học viên đã bị bức hại vì đức tin của họ trong thời gian gần đây.

34564a0092b84973a12da8e2cd867f26.jpg

1. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Triệu Ngạc Xuyên và ông Trần Hiền Trung bị kết án tù
2. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Vương Hoành Trụ đã chuyển tới viện kiểm sát
3. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Vụ án của bà Trương Dục Chân đã chuyển tới viện kiểm sát
4. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiểu Hồng bị giam giữ

5. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Từ Mẫn không rõ tung tích
6. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Bình Quảng bị bỏ tù
7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Hỷ Mai bị giam giữ
8. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Xuân Hương bị giam giữ
9. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Vụ án của ông Triệu Húc đã chuyển đến viện kiểm sát
10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Trác bị bắt giữ
11. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Đỗ Khắc Quyên bị giam giữ

1. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Triệu Ngạc Xuyên và ông Trần Hiền Trung bị kết án tù

Ông Triệu Ngạc Xuyên bị xét xử vào ngày 2 tháng 5 năm 2018, sau đó bị kết án bốn năm tù giam. Ông đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp Thành phố Quý Dương, nhưng tòa này đã quyết định giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 27 tháng 11. Ông bị đưa tới Trung tâm Phân lưu Kim Tây.

Ông Trần Hiền Trung, 72 tuổi, cũng bị kết án bốn năm tù. Ông đã kháng án, nhưng tòa án trung cấp đã giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 5 tháng 12 năm 2018.

2. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của ông Vương Hoành Trụ đã chuyển tới viện kiểm sát

Ông Vương Hoành Trụ, người từng được xếp hạng xuất sắc trong công tác giảng dạy của Trường Trung học Nam Đài, thành phố Hải Thành, đã bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Viện Kiểm sát Hải Thành đã chuyển vụ án của ông tới Tòa án Hải Thành, nhưng gần đây, tòa án này đã trả lại vụ án của ông Vương cho Viện Kiểm sát Khu Lập Sơn để điều tra thêm.

3. [Thành phố Ngân Xuyên, khu tự trị Hồi Ninh Hạ] Vụ án của bà Trương Dục Chân đã chuyển tới viện kiểm sát

Đội An ninh Nội địa Huyện Vĩnh Ninh đã chuyển hồ sơ vụ án của bà Trương Dục Chân cho Viện Kiểm sát Khu Tây Hạ.

Tham gia bức hại bà Trương:
Mã Lập Tân (马立新), chánh án, Tòa án Khu Tây Hạ: +86-951-3011788, +86-18009506006
Lý Tiết Lợi (李节利), phó chánh án: +86-951-3011048, +86-13895070136
Vương An Vân (王安云), viện trưởng, Viện Kiểm sát Khu Tây Hạ: +86-951-5926588, +86-13995396589
Ngô Vạn Hoành (吴万宏), phó viện trưởng: +86-951-5926511, +86-13709501555

4. [Thành phố Mẫu Đan Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiểu Hồng bị giam giữ

Bà Tiểu Hồng, ở thành phố Đông Ninh, bị báo chính quyền vào ngày 16 tháng 1 năm 2019 khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công với người dân. Bà bị người của Đồn Công an Số 1 Đông Ninh bắt và đưa tới giam giữ trong trại tạm giam Đông Ninh 12 ngày.

5. [Thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy] Bà Từ Mẫn không rõ tung tích

Bà Từ Mẫn ở khu Bao Hà bị bắt vào ngày 22 tháng 9 năm 2015. Ông Đoàn Thiên Tuấn, ông Đái Gia Khiêm, bà Uông Tất Lan, và bà Ngô Diễm Giảo bị cũng bị bắt giữ cùng với bà Từ.

Bốn học viên đã bị kết án tù vào ngày 13 tháng 7 năm 2017, còn bà Từ hiện vẫn chưa rõ tung tích.

6. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Vương Bình Quảng bị bỏ tù

Ông Vương Bình Quảng bị bắt giữ vào ngày 4 tháng 5 năm 2017 vì treo biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bị giam trong trại tạm giam Bát Ngư Quyển. Ông bị kết án hai năm tù vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, và bị đưa tới Nhà tù Nam Quan Lĩnh ở thành phố Đại Liên vào cuối năm 2018.

7. [Thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc] Bà Trương Hỷ Mai bị giam giữ

Bà Trương Hỷ Mai bị người của Đồn Công an Kiến Nam ở khu Cạnh Tú bắt giữ vào chiều ngày 17 tháng 1 năm 2019. Các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà bị lấy đi.

Chiều hôm sa bà Trương bị đưa tới trại tạm giam Thanh Uyển.

Tham gia bức hại bà Trương:
Lữ Hồng Quân (吕红军), đồn trưởng, Đồn Công an Kiến Nam: +86-312-3226639, +86-312-3269926, +86-312-3256110
Cao Húc (高旭), đồn phó: +86-13131270777
Lý Kiến Hội (李健会), cảnh sát khu vực: +86-13903329328
Lưu Tường (刘翔), giám đốc, trại tạm giam Bảo Định: +86-312-8051060, +86-18633623999

8. [Huyện Phủ Tùng, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Xuân Hương bị giam giữ

Bà Trương Xuân Hương bị báo chính quyền khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân vào sáng ngày 17 tháng 1 năm 2019. Bà bị người của Đồn Công an Phủ Tùng bắt giữ và bị giam ở thành phố Bạch Sơn. Công an ép gia đình bà nộp 2.000 tệ.

9. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Vụ án của ông Triệu Húc đã chuyển đến viện kiểm sát

Viện Kiểm sát Khu Nam Quan vẫn luôn từ chối vụ án của ông Triệu Húc kể từ khi ông bị bắt giữ chính thức. Họ đã chuyển nó tới Tòa án Khu Triều Dương vào ngày 22 tháng 1 năm 2019.

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Trần Trác bị bắt giữ

Ông Trần Trac, 44 tuổi, bị người của Phân cục Công an Vũ Xương và Đồn Công an Thủy Quả Hồ bắt giữ vào tối ngày 18 tháng 1 năm 2019. Công an đã lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu liên quan.

11. [Thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam] Bà Đỗ Khắc Quyên bị giam giữ

Ngày 8 tháng 12 năm 2018, bà Đỗ Khắc Quyên ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, bị người của Đồn Công an Hồng Thạch Hạp, vùng núi Vân Đài ở tỉnh Hà Nam vì giảng chân tướng Pháp Luân Công tại điểm du lịch ở miền núi Vân Đài. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Tiêu Tác.

Tham gia bức hại bà Đỗ:
Cục Công an Huyện Tu Vũ: +86-18639105041
Hứa (许), đội trưởng, Cục Công an Thành phố Tiêu Tác: +86-18339132234
Thôi Bảo Hoa (崔宝华), đồn trưởng, Đồn Công an Hồng Thạch Hạp: +86-391-7136480, +86-18339132262
Vương Thiết Tinh (王铁星), Phòng 610: +86-18503901266
Nhâm Kiến Quốc (任建国), đội trưởng: +86-18503901028, +86-13598513631, +86-391-3271956


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/20/380606.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/6/175532.html

Đăng ngày 20-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share