[MINH HUỆ 6-2-2019] Ngày 26 tháng 12 năm 2018, ông Vương Ưng và bà Vương Hồng Lĩnh, các học viên Pháp Luân Công ở Nội Mông Cổ, đã bị tòa án quận Thanh Sơn ở thành phố Bao Đầu xét xử. Không có bản án nào được công bố trong phiên xét xử.

Ngày 24 tháng 1 năm 2019, cả hai học viên đều bị kết án tù. Ông Vương Ưng bị kết án hai năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ, bà Vương Hồng Lĩnh bị kết án một năm sáu tháng tù và bị phạt 3.000 nhân dân tệ.

Kết quả các phán quyết trên có được vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, chỉ sau khi các luật sư của các học viên liên tục yêu cầu. Vì sự trì hoãn này, các luật sư chỉ có năm ngày để kháng cáo. Theo luật, thời gian kháng cáo là 10 ngày. Cả hai học viên đều kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Bao Đầu vào ngày 2 tháng 2.

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, ông Vương và bà Vương đã bị các nhân viên từ Đội An ninh Nội địa quận Thanh Sơn bắt giữ. Phòng cảnh sát và Viện kiểm sát quận Thanh Sơn đã trình vụ việc của họ lên tòa án mà không thông báo cho các luật sư hay gia đình của các học viên. Cả hai học viên đều bị xét xử vào sáng ngày 26 tháng 12 năm 2018. Cả hai luật sư đều thay mặt cho thân chủ của họ biện hộ vô tội.

Các luật sư đã làm rõ rằng việc tu luyện Pháp Luân Công không chỉ là hợp pháp, mà còn giúp phục hồi các giá trị đạo đức của xã hội. Cả hai học viên cũng tự biện hộ vô tội cho mình.

Các nhân viên tòa án quận Thanh Sơn tham gia bức hại ông Vương và bà Vương:

Quách Kiến Mông (郭建蒙), chủ tọa phiên tòa cả hai vụ việc, Chánh án Tòa án Hình sự: +86-0472-3611050

Vương Chí Cường (王志强) và Quách Nhã Đình (郭雅婷): +86-472-3611036

Lưu Tiểu Anh (刘小英) và Cao Bân (高彬): +86-472-3611090

Tôn Cẩm Dân (孙锦民) và Vương Diệp (王叶): +86-472-3611035

Viên Tĩnh (袁静) và Vu Na (于娜): +86-472-3611031

Cát Siêu (吉超), thư ký tòa án: +86-472-3611036


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/6/382078.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175830.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share