[Minh Huệ]

Lời chính từ những viên chức và chuyên gia.

Một viên chức văn phòng tĩnh tại thành phố Đại Khánh nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Giang trạch Dân là một con người nhỏ nhen. Thật quá ghê tởm là y không chịu được Chân Thiện Nhẫn. Nếu một chính phủ hay một người mà không chấp nhận được Chân Thiện Nhẫn mà trái lại còn sợ nó và muốn tiêu hủy nó một cách khùng điên, vậy chính phủ đó hoặc con người đó phải là tà ác; những ai mà sử dụng vũ lực như vậy nhất định sẽ không được kết quả hay ho gì.’

Một viên chức khác nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Pháp Luân Công yêu cầu Chân thiện Nhẫn và các đồng tu sống thuận theo những nguyên lý này. Tại Đại Khánh, có gần 30 đồng tu Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết. Một số lượng lớn đồng tu bị bắt, phạt tiền, cầm tù, nhà của họ bị lụt sóat, bị sa thảy và cả bị kêu án tù, chỉ vì tập luyện và tu theo Chân Thiện Nhẫn. Cả trong khi đang bị khủng bố nghiêm trọng như vậy, các đồng tu Pháp Luân Công vẫn hòa bình và bất bạo động. Thay vì vậy họ thiện lành và cố công làm sáng tỏ sự thật với người thường. Tại sao chúng ta phải đi khủng bố một nhóm người đạo đức như vậy? Thật là hoàn toàn vô lý!”

Một Tổng giám đốc điều hành của một hảng xưởng nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Tôi thấy nhiều đồng tu Pháp Luân Công khi tôi ở Nhật, Nga, Hồng Kông và các nơi khác. Điều họ cùng làm chỉ là làm sáng tỏ sự thật. Họ đúng như điều mà anh/chị nói. Chư vị thật rất tốt – chư vị thật vĩ đại. Tôi thật không hiễu nổi vì sao Giang trạch Dân phải khủng bố chư vị. Từ nay, anh/chị có thể làm việc trong hảng chúng tôi và không ai được phép hà hiếp anh/chị. Nếu cảnh sát họăc viên chức Phòng 610 đến hạch sách anh/chị nữa, tôi sẽ đuổi họ đi.’

Một giáo sư đại học thành phố Đại Khánh nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Những lời của anh khiến tôi hiểu được rõ ràng lý do vì sao chúng ta làm việc chung nhau ngày hôm nay; đó là đã được an bày trước, để cho tôi được biết sự thật của Pháp Luân Công. Cám ơn rất nhiều cho tôi một bài học đặc biệt. Tôi nhất định sẽ nói lên sự thật với các học sinh và đồng nghiệp của tôi, về sự khủng bố các đồng tu Pháp Luân Công ra sao. Tôi sẽ nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là tốt!’

Nhân viên trại tù bão vệ đồng tu Đại Pháp

Một giám đốc trại tù tại Đại Khánh nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Chư vị đồng tu Pháp Luân Công là hoàn toàn khác với các tội phạm. Những kẻ mà chúng tôi phải đối trị là những kẻ xấu, những tên vô lại. Còn đối với đồng tu Pháp Luân Công – chúng tôi sẽ làm hết sức mình để chăm sóc cho họ. Hơn nữa, kể từ nay chúng tôi sẽ không còn nhận một đồng tu Pháp Luân Công nào vào trong trại này. Đây không phải là chỗ của chư vị. Chư vị tu luyện Chân Thiện Nhẫn, chúng tôi cải hóa chư vị thành gì chứ?’

Giám đốc một nhóm giám sát trong một trại tù nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Sự thật, một viên cảnh sát nào mà còn một chút lương tâm đều cũng sẽ như tôi; đó là, chúng tôi không còn muốn khủng bố bất kỳ một đồng tu nào nữa. Ngày nay xã hội rối lọan như vậy. Chúng tôi còn không đủ sức lực và nhân lực để kềm chế tội phạm; tại sao còn có thể đi bắt đồng tu Pháp Luân Công chứ? Sự thật, chư vị đã gây một ấn tượng trong tôi và một ngày nào đó tôi sẽ nói lớn lên rằng Pháp Luân Đại Pháp tốt và Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp!’

Một viên chức từ một sở cảnh sát nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Tại sao chư vị không cẩn thận khi đi ra phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật? Sự thật, chúng tôi đã nhìn thấy chư vị nhưng chúng tôi không muốn bắt chư vị. Chúng tôi đã đọc tài liệu và biết được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi thật sự có cãm tình với chư vị. Chư vị có thể không tin, nhưng tôi sẽ dám đi phát ra những tài liệu này cho chư vị nếu chư vị muốn. Để tôi làm thì an toàn hơn!’

Một cảnh sát khác nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Chúng ta hãy nói chuyện với nhau vì không có người nơi đây. Mẹ tôi bị bệnh, tôi muốn kêu mẹ tôi tập Pháp Luân Công. Anh/chị có thể nói cho tôi biết làm sao để tôi có được một quyển sách Đại Pháp không? Có dễ học không? Một người như tôi mà đã đi bắt chư vị đồng tu trước kia sẽ phải bị quả báo không? Tôi có thể tập luyện không? Làm sao để tôi có thể chuộc lại tội lỗi trước của tôi?”

Tù nhân biết được sự thật và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp

Một tù nhân trong một trại tù nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Sự thật, nếu tôi có thể gặp một đồng tu Pháp Luân Công sớm hơn, tôi sẽ không vào tù như vầy. Sau khi tôi được thả ra, tôi sẽ nhất định học tập Pháp Luân Công với chư vị. Tôi sẽ không làm điều xấu nữa và tôi sẽ tiêu trừ tất cả tà ác nơi tôi.’

Một tù nhân trong một trại tù nói các tù nhân trong cùng phòng giam, ‘Sau khi được thả ra, chúng ta hãy tập luyện Pháp Luân Công! Chỉ có tập luyện Pháp Luân Công chúng ta mới được xóa tội lỗi. Trong trại tù chúng tôi học được sự thật về Pháp Luân Công đang bị khủng bố. Nơi này, chúng ta học săn sóc lẫn nhau, nếu không, chúng ta sẽ không thể sống sót nơi này. Pháp Luân Công là hy vọng của Trung Quốc! Nếu chúng tôi gặp được một đồng tu Pháp Luân Công nơi này trong tù, không ai được phép hiếp đáp họ; thay vì vậy chúng ta sẽ che chở cho họ. Đó là tạo uy đức cho chính chúng ta.’

Một tù nhân nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Cho dù tôi là một tên vô lại, tôi thật cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chư vị ở nơi này. Tôi thật ước ao chư vị có thể được thả ra! Chư vị đồng tu thật là được dạy dỗ tốt. Tôi rất ngưỡng mộ chư vị. Xin hãy cẩn thận sau khi được thả ra và đừng để bị gữi vào đây nữa. Đây không phải là chỗ của chư vị. Chính là Giang trạch Dân mới phải bị tù nơi này!”

Một tù nhân khác nói với một đồng tu Pháp Luân Công, ‘Anh/chị đã dạy tôi nhiều bài thơ Pháp Luân Đại Pháp như vậy. Từ những bài thơ đó thôi khiến tôi cũng muốn tu tập Pháp Luân Công. Nếu có ai sau này nói một lời gì chống Pháp Luân Công, tôi sẽ làm sáng tỏ sự thật với họ, cũng như anh/chị đã làm với tôi. Tôi hy vọng rằng anh/chị sẽ được thả ra sớm để đừng còn bị khổ nơi này, nhưng mặt khác, tôi không muốn chư vị rời đi vì tôi không muốn mất một người bạn tốt như chư vị.’

30-10-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/30/87951.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/15/55604.html.

Dịch ngày 21-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share