[Minh Huệ] Chính Pháp đang tiến bước rất nhanh, chúng ta lại cùng đón một mùa Xuân mới. Cung chúc toàn thể đồng tu Đại Pháp tại Trung Quốc một năm mới thật tinh tấn!

Các bạn đồng tu tại Trung Quốc những năm qua đã âm thầm trợ giúp Minh Huệ Net (www.minghui.org), cung cấp thông tin kịp thời nhanh nhậy. Chúng tôi chúc các bạn thật tinh tấn và làm thật tốt ba việc Sư phụ căn dặn!

Tập thể đệ tử làm Minh Huệ Net (www.minghui.org)
31-12-2004

Trích dẫn từ: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/31/zip.html;

Dịch và đăng ngày 1-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share