[Minh Huệ] Tháng giêng 2001, với mục đích gia tăng khủng bố Pháp Luân Công, truyền thông điều khiển bỡi chính quyền cho lưu hành tin thất thiệt về vụ ‘tự thiêu Thiên an Môn’. Vụ tự thiêu này do nhóm Giang trạch Dân và bộ hạ điều động ngày 23 tháng giêng 2001. Nhóm này dùng vụ tự thiêu giả này và làn sóng tuyên truyền tiếp theo đó để khêu gợi sự thù hận đối với Pháp Luân Công và phát khởi một đợt khủng bố tàn bạo khác. Tại nhiều vùng Trung Quốc, tay sai của chúng buộc nhiều đồng tu phải dự những lớp tẩy não là nơi mà họ bị cầm tù bất hợp pháp và khảo đão tinh thần. Các lớp tẩy não này sử dụng một quyển sách ‘học tập’ chứa đầy những ngôn từ thóai mạ Pháp Luân Đại Pháp và xúc động sự thù hận đối với các đồng tu. Quyển ‘học tập’ này cũng tiết lộ rất nhiều những bằng chứng về các tội trạng của nhóm Giang. Chúng tôi đã thu thập bằng chứng này để cho cơ quan ‘Tổ chức Quốc tế Điều tra cuộc Khủng bố Pháp Luân Công’ (“World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong”) và những tổ chức quốc tế khác về gia trì công lý có thể điều tra những tội phạm của sở thông tín và những người liên hệ.

Tin tức căn bản về quyển ‘giáo khoa’ tà ác:

Tên của quyển sách: ‘Không ‘Chân Thiện Nhẫn’, mà là…’
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản sách Giáo Khoa (Địa chỉ: Số 5 Đường Tây Trường An, Bắc Kinh, 100806)
Ngày xuất bản: Kỳ ấn loát thứ nhất: Tháng hai 2001
Nhà phân phối: Công ty Ấn lóat sách học.
Nhà in: Công ty Ấn loát Thế kỷ Mới. Nhà bán lẻ: Nhà sách Tân Hoa (Xinhua).
Số: ISBN 7-80116-265-X / D?209; CIP: (2001) No. 05301
Tóm tắc nội dung: Quyển sách là một quyển tập hợp những bài văn thoái mạ được các thông tín lớn tại Trung Quốc đăng tãi trong quảng thời gian vụ ‘tự thiêu’ xãy ra.

Sau đây là tóm lượt những chứng cớ của cuộc khủng bố đã được tiết lộ trong quyển sách:

1. Các sở thông tín tham gia vào cuộc xúc động thù hận đối với Pháp Luân Công (với ngày tháng của bài văn, một số sở thông tín có đăng nhiều bài nhục mạ trong cùng một ngày): Trung Hoa Thông tấn xã : 10/9/2000, 12/29/2000, 1/4/2001, 1/30/2001, 1/31/2001, 2/2/2001, 2/3/2001, 2/4/2001. Nhật báo nhân dân: 1/8/2001, 1/10/2001, 1/17/2001, 1/20/2001, 1/22/2001, 2/2/2001, 2/3/2001. Nhật báo Nhân dân (Bản quốc ngoại): 7/28/2000, 1/9/2001, 1/11/2001 Nhật báo Kinh tế: 2/2/2001 Tin Quân đội Giải phóng Nhân dân (People’s Liberation Army News): 2/1/2001 Tuổi trẻ Bắc Kinh: 1/31/2001 Nhật báo Quang minh: 1/6/2001, 2/1/2001, 2/2/2001, 2/5/2001 Tin Sáng Bắc Kinh: 2/1/2001 Nhật báo Hồ Nam: 1/31/2001, 2/1/2001 Nhật báo Bắc Kinh: 2/1/2001 Thời báo Sanh Hóa: 2/2/2001

2. Các nhân viên của sở thông tín có tham gia vào sự xúc động thù hận :

Các nhân viên thông tín không ký tên riêng: phóng viên Trung hoa Thông tấn Xã (Xinhua News Agency), bình luận gia của Trung hoa Thông tấn xã, bình luận gia Nhật báo Nhân dân, bình luận gia đặc biệt Nhật báo Nhân dân, bình luận gia Nhật báo Kinh tế, bình luận gia Tuổi trẻ Bắc Kinh, phóng viên Nhật báo Quang minh.

Tên các nhân viên thông tín: Tin quân đội giải phóng Nhân dân (People’s Liberation Army News): Xie Ping. Phóng viên của Tin Sáng Bắc Kinh: Zhao Bo. Phóng viên Thông tấn Xã Trung hoa: Wang Amin, Wang Hengtao, Xu Renjie, Hui Xiaoyong, Wang Huige, Shi Haibo, Xu Jiangshan, Li Xu, Chen Maodi, Li Zhenghong, Cui Junqiang, Zhou Wei, Zhang Min. Phóng viên của Nhật báo Quang Minh: Cui Zhijian, Liu Xianqin, Cai Chuang, Zhang Yufu, Jin Zhenrong, Lin Yutang. Phóng viên của Nhật báo Nhân dân: Wang Namei, Wu Yaming. Phóng viên của Nhật báo Bắc Kinh: Qiu Hongbo. Phóng viên của Hải Nam Nhật báo: Qiu Dajun.

3. Các tác giả khác mà đã viết các bài văn thoái mạ : Xin Zhisheng Zhang Honglin (Học vụ Nghiên cứu y học Trung Quốc tại Trung Quốc – Chinese Medicine Research Institute in China) Wu Xingren Xin Huate Yan Jun Nan Sheng Cui Li (chị của Hao Huijun, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu Thiên an Môn’) Lu Jinjun (chồng của Liu Baorong, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu Thiên an Môn’. Lu là một nhân viên của Thành phố Kaifeng (tĩnh Hồ Nam) Văn phòng Truyền thanh và Truyền Hình) Li Qiuli (vợ của Liu Yunfang, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’) Liu Heng (con trai của Liu Yunfang, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’) Huo Xiuzhen (mẹ nuôi của Liu Chunling, một người tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’) Wang Fengxiao (chị của Wang Jindong, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’) Wang Fengling (chị của Wang Jindong, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’) Liu (bạn sở của Hao Huijun, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’. Liu là thầy giáo tại Trung học Huệ minh tại thành phố Kaifeng) Ma Zhenlin (bạn sở của Hao Huijun, một người đã tham gia vào vụ gọi là ‘tự thiêu’. Ma là một thư ký đảng tại Trung học Huệ Minh tại thành phố Kaifeng) Xue Rutao (thư ký đảng của Văn phòng Chính phủ Beidaomen tại Longting District, thành phố Kaifeng) Zhang Xing (thư ký Đảng của Văn phòng Chính phủ Xiaqumen tại Daxing District, thành phố Kaifeng) Tian Chengzhong (thư ký Đảng thành phố Pingdingshan) Hu Wulin ( ?Regular Commissioner của tĩnh Hồ Nam, The Political Consultation Conference, main commissioner of Pingdingshan City Party Commission) Wang Yuelin ( ?main commissioner of Pingdingshan City Party Commission) Gao Lingzhi (People’s Congress Representative of Zhoukou City, Henan Province) Han Hongyan ((People’s Congress Representative of Zhoukou City, Henan Province) Li Hailong (People’s Congress Representative of Zhoukou City, Henan Province) Zhang Zhiguo (People’s Congress Representative of Zhoukou City, Henan Province) Yang Jianhong (commissioner of The Political Consultation Conference of Zhoukou City, Henan Province) Jiang Xinmin (commissioner of The Political Consultation Conference of Zhoukou City, Henan Province) Zhao Qikai (commissioner of The Political Consultation Conference of Zhoukou City, Henan Province) Li Jianchang (City party secretary of Xinxiang City, Henan Province) Lian Weiliang (Thị trưởng tạm chức tại thành phố Xinxiang, tĩnh Hồ Nam) Zhou Yan (sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc) Wei Li (sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc) Jin Lei (sinh viên Đại học Nhân dân Trung Quốc) Zhao Xueying (sinh viên Đại học Hành chính Bắc Kinh) Liu Xiaochen (sinh viên Đại học Hành chính Bắc Kinh) Xing Wei (sinh viên Đại học Bắc Kinh) Zhang Weihua (National Student Federation executive president, a college student) Liu Xiangyan (Central Conservatory of Music attached elementary school principal, teacher of Chen Guo) Zhang Xiaosong (một dân cư Bắc Kinh) Wang Chunming (một công chức hồi hưu tại Bắc Kinh) Zhang Yong (một phó giám đốc ?of a sub-committee tĩnh Hồ Nam Standing Committee of the National People’s Congress) Yang Kexing (một công chức hồi hưu của Văn phòng Điện lực ? A retired official of Ningxia Autonomous Region Power Bureau) Wu Xiuying (a resident of Chengdu City, Sichuan Province, under control of Shuangqiao Government Office) Chen Zhongsu (a manager of Sichuan General Firefighting Group) Huang Yuanzhi (Hubei Provincial Party Committee member, Hubei Province General Labor Union President) Ma Xueli (former Hubei Province General Labor Union vice president) Zhang Jianhao (Party Branch Secretary of Yangji Village, Guangzhou City) Liu Shuqian (a teacher in Guangzhou University) Li (một giáo sư trường tiểu học số 1 tại Wuyang, thành phố Quảng Châu) Mi Ruqun (Phó thư ký Đảng của Đại học Hành chính Nanjing) Wang Yiqing (một nhân viên y tế tại thành phố Nanchang, tĩnh Jiangxi) Ji Minzhen (một dân cư tại Shenhe District, thành phố Shenyang) Xie Dehai (Santaizi Street Party Secretary in Huanggu District, Shenyang City) Shu Huiguo (Jiangxi Province Party Secretary) Song Zhaosu (Gansu Province Party Secretary) Zhao Zisen (Chinese Academy of Sciences Academician) Ning Jinsheng (Chinese Academy of Sciences Academician) Que Ruilin (Chinese Academy of Sciences Academician, a professor at School of Materials Chemical Engineering, Zhejiang University) Gao Wenxin (một giáo sư Trường Triết và Xã hội học, Đại học Cát Lâm) Ang Dan (một thầy tu chùa Taer, tĩnh Qinghai) Ren Farong (vice-chairman of National Taoism Association, chairman of Shaanxi Province Taoism Association) Jige Mude (phó chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc của Inner Mongolia) Yang Aixiang (một nhân viên ?of Weifang City Tractor Plant tại tĩnh Sơn Đông) Wang Jinhua (chủ tịch Hội Cựu giám đốc Old Cadre Association tại thành phố Zigong, tĩnh Tứ Xuyên) Zhang Tianbao (một thành viên Ministry of Education Party Group, Party Committee Secretary of Direct Subordinate Offices (under Ministry of Education)) Wang Zhaohua (executive director of China “Caring for the Next Generation” Working Committee) Zhou Qiang (Central First Secretary of Communist Youth League) Gu Xiulian (National Women’s Federation vice-president and Secretariat first secretary) Shi Guangsheng (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation party group secretary, minister) Wang Zhaoguo (national Political Consultative Conference vice-president, minister of United Front Work Department of the Central Committee of the Communist Party of China) Fu Tieshan (chủ tịch Hội Công giáo Trung Quốc Yêu nước) Yan Jue (giám đốc thường vụ Hội Phật giáo Trung Quốc, the Beijing Guangji Temple supervisor) Yuan Zhihong (China Daoist Association deputy secretary-general) Ma Yunfu (phó chủ tịch Hội Hồi giáo Trung Quốc) Shi Zesheng (phó chủ tịch Hội Phong trào Công giáo Trung Quốc yêu nước Sanzi) Luo Haocai (national Political Consultative Conference vice-president, Zhigong Party Central Committee president) Guo Dongpo (giám đốc Văn phòng Hội đồng Quốc gia Văn phòng Ngọai vụ) Gan Ziyu (giám đốc National People’s Congress Overseas Chinese Committee) Zhu Xun (national Political Consultative Conference Hong-Kong, Macao and Taiwan Foreign National Committee director) Lin Zhaoshu (chủ tịch Hội Dân cư hải ngoại) Wang Songda (phó chủ tịch Hội đồng Trung ương Đảng Zhigong) Zhuang Fenggan (giám đốc Hội chống Tà giáo Trung Quốc, Chinese Academy of Science academician) Yu Pinhua (Jiangxi Province Academy of Social Science researcher) Zhang Tongling (giám đốc Đại học Bắc Kinh Mental Hygiene Research Institute)

4. Các sự kiện khác về cuộc khủng bố:

Ngày 22 tháng giêng 2001, chế độ Giang đã tiêu hủy bất hợp pháp hơn 1000 nơi chốn sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật (thực hiện trên 3, 000 tội ác trong lúc thi hành), tịch thu hơn 260 loại máy móc giảng rõ sự thật (hơn 3.3 triệu phó bản), và hơn 2, 000 bộ phận máy móc như là máy điện tử, máy in và máy phóng ảnh.

Ngày 25 tháng mười hai 2000, Tòa án Tối cao Bắc Kinh đã xữ cầm tù 4 đồng tu Pháp Luân Công vì họ in ấn và phát ra hơn 700, 000 tờ tài liệu và hơn 200 CD giảng rõ sự thật. Tòa án xữ đồng tu Pang You vào 8 năm tù ở; Mu Chunyan vào 7 năm; Chen Suping vào 7 năm; và Zhang Lixin vào 3 năm.

Ngày 9 tháng giêng 2001, ba tòa án địa phương tại Bắc Kinh (Fengtai, Haidian, và Jingshan Tòa án địa phương) đã kêu án tù 3 đồng tu vì họ in ấn và phát ra những tài liệu giảng rõ sự thật: Li Jinpeng bị kêu án 6 năm tù; He Yuansheng: 4 năm; và Shi Xiufen: 3 năm.

Wang Ming, phó giám đốc Tòa án Tối cao Bắc Kinh, đã tuyên án bằng cách sử dụng luật pháp một cách bất hợp pháp vì nghịch với Hiến Pháp với mục đích là khủng bố các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp.

2-12-2004

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/2/90526.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/12/15/55596.html.

Dịch ngày 4-2-2005, đăng ngày 5-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share