Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam

Tôi xin được giao lưu chia sẻ thể ngộ trong giai đoạn hiện nay với các đồng tu, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.

1. Hiện tượng tự tâm sinh ma và loạn Pháp

Gần đây, khi đến một nhóm học pháp, tôi được một đồng tu chia sẻ là có một đồng tu từ nơi khác đi các nhóm để giao lưu chia sẻ. Người này tự nhận mình là có thể ngộ cao, đi để giúp đỡ các đồng tu khác đề cao sau khi kinh văn của Sư phụ gửi cho học viên Việt Nam được công bố. Một đồng tu trong nhóm học Pháp đó còn chia sẻ rằng, học viên đó được Sư phụ an bài đi giúp đỡ học viên khác vì không phải ai khi học Pháp cũng ngộ sâu được. Tôi thấy đây là tình huống bất thường nên đã chia sẻ thể ngộ với các đồng tu đó, rằng mình đã từng trải nghiệm bị biểu hiện của tự tâm sinh ma khi có suy nghĩ tương tự. Ngày hôm sau, tôi có gặp học viên này đến chia sẻ ở nhà một học viên khác, khi ấy, đúng lúc tôi ra về thì học viên này đến. Ngày tiếp theo, tôi đã đến giao lưu với đồng tu đã tiếp xúc với học viên đó, qua mô tả hành vi thì chúng tôi nhận định người này có biểu hiện tự tâm sinh ma. Quả đúng vậy, có đồng tu ở nhóm học pháp mà tôi nhắc đến ở trên thường xuyên nhắn tin chia sẻ còn khen rằng được đề cao nhờ chia sẻ với đồng tu kia. Tôi xin chia sẻ ở đây để giúp các đồng tu cảnh giác, nếu có gặp những người như vậy thì không cấp thị trường, và khuyên người đó nên tập trung vào tu luyện cá nhân, không nên đi chia sẻ như vậy trong giai đoạn hiện nay.

Tôi còn được một số đồng tu gửi một bài chia sẻ không đăng trên Minh Huệ về thể ngộ sau khi đọc Kinh văn Sư Phụ gửi học viên Việt Nam, trong bài chia sẻ đó tôi thấy nổi bật là đồng tu này đang diễn giảng Pháp của Sư phụ như phân tích một bài văn, hướng ngoại, còn có một số điểm ngộ sai với Pháp như giai đoạn này không còn nhiều cơ hội tu luyện cá nhân… Theo tôi thì không nên lưu truyền những bài viết như thế này. Theo thể ngộ của tôi, khi đọc kinh văn của Sư phụ, chúng ta hãy hướng nội, xét xem bản thân mình nên làm thế nào để viên dung tốt nhất lời giảng của Sư phụ, để có hành vi đúng trong giai đoạn hiện nay. Khi đọc kinh văn, ngay đoạn đầu tiên, tôi đã tự đặt câu hỏi mình đã làm được người tốt, rồi thành người tốt hơn nữa, là người tốt ở mọi hoàn cảnh chưa? Sau khi xét lại bản thân, tôi thấy còn nhiều phương diện tôi làm còn chưa bằng đồng nghiệp của tôi. Nhiều lúc, tôi còn có thái độ thờ ơ trong công việc, thiếu quan tâm đến người thân… Lúc này, tôi nhận thấy rằng việc tu luyện cá nhân của mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau khi đọc xong bài kinh văn, tôi lại đặt câu hỏi, tâm bất động có thể ức chế vạn động hiện nay là như thế nào? Một số đồng tu chia sẻ với tôi rằng không luyện công tại công viên và không đi học Pháp nhóm nữa. Tôi nhất thời dao động, chưa biết nên hành xử như thế nào mới là đúng với Pháp. Trong khi tiếp tục đọc kinh văn thì tôi đọc được đoạn Pháp Sư phụ giảng:

“Tôi vẫn nhớ rằng trước ngày 20 tháng Bảy năm 1999, Pháp hội Toronto lần ấy của chúng ta đã cử hành tại chính nơi đây. (vỗ tay nhiệt liệt) Bấy giờ là lúc Trung Cộng tà ác sắp khai mở cuộc đàn áp bức hại, và tôi đã giảng cho chư vị một câu, tôi nói rằng một ‘bất động’ có thể [ức] chế vạn động! (vỗ tay nhiệt liệt) Tất nhiên, có những học viên có thể lý giải, [và] có những người lý giải thành ‘không thực hiện gì cả’, ‘không làm gì cả’. (cười) (mọi người cười) ‘Bất động’ ấy, là nói về chính niệm và chính tín kiên định bất động, chứ không phải nói rằng không theo con đường [với] trách nhiệm cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp và tu luyện đề cao tự thân trong ma nạn nữa; như thế sao được?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada 2005)

Đến đây, tôi mới minh bạch rằng, học Pháp nhóm, luyện công tập thể là con đường tu luyện Sư phụ đã lưu lại cho các đệ tử và cho hậu thế. Nếu không trong tình huống đặc thù thì không được bao biện lý do mà không tham gia. Tôi cũng nhớ lại những bài chia sẻ của các đồng tu ở Trung Quốc đại lục, gần 20 năm kể từ ngày bức hại họ vẫn kiên định chính niệm, vẫn tổ chức được những nhóm học Pháp nhỏ. Do đó thể ngộ của tôi là trong giai đoạn hiện nay vẫn nên duy trì những nhóm học Pháp luyện công nhỏ tại mỗi địa phương, tuy nhiên, không nên duy trì các nhóm học Pháp đông người, không tổ chức những sự kiện luyện công gây chú ý.

2. Học thuộc Pháp và tìm về với truyền thống

Qua đọc kinh văn đến phần Sư phụ giảng về cửu bình và liên quan đến hình thế Chính Pháp, ban đầu tôi chưa thực sự rõ vai trò của những loạt bài này, đó tôi chỉ tâm niệm rằng Sư phụ đã giảng là phải có tác dụng, nên cần phải đọc. Mặc dù khi đọc xong tôi thấy rất hữu ích thanh trừ được nhiều quan niệm bất hảo, nhưng tôi vẫn chưa thật sự hiểu được tầm quan trọng của loạt bài viết này. Đến gần đây tôi mới minh bạch, loạt bài của Ban biên tập cửu bình cũng tương tự như các loạt bài viết trên Minh Huệ và Chánh Kiến chính là an bài của Sư phụ để cho các đệ tử đề cao nhanh. Do đó, bản thân mình nên đọc thường xuyên.

Sư phụ giảng:

“Tẩu hồi truyền thống lộ thông thiên” (Tái tạo)

Diễn nghĩa:

“Quay về truyền thống là con đường rộng mở lên trời” (Tái tạo)

Khi đọc phần này, lúc đầu tôi, còn nghĩ rằng đây chủ yếu là dành cho con người thế gian, nhưng gần đây tôi có thể ngộ rằng khi giải thể những nhân tố biến dị thì cần phải có quan niệm truyền thống thay thế.

Ngoài ra, tôi nhận thấy việc học thuộc Pháp giúp đề cao nhanh hơn, tôi đã nhiều lần phát tâm học thuộc Chuyển Pháp Luân nhưng mỗi lần được một chút lại từ bỏ, vài ngày mới nhớ được một đoạn và sợ rằng nếu thế này thì không ổn, do đó lại chuyển qua thông đọc. Lần này, tôi quyết tâm phải học thuộc bằng được và tôi đã thể nghiệm được việc học Pháp nhập tâm, khi tôi nhẩm thuộc thì chỉ còn câu Pháp trong đầu, không còn tạp niệm nữa, và việc học thuộc Pháp của tôi cũng ngày càng tiến triển tốt hơn, tôi đặt mục tiêu hiện nay là mỗi ngày học thuộc một đoạn. Tôi muốn chia sẻ với các đồng tu: hãy cùng nhau học thuộc Pháp để cùng nhau đề cao nhanh hơn nữa, phải thuộc bộ Pháp nghìn năm không gặp, vạn năm không gặp này.

3. Dĩ Pháp vi Sư và coi trọng tầm quan trọng của Minh Huệ

Có một số đồng tu khi tôi gặp giao lưu thường nhìn vào người khác. Tuy nhiên, theo thể ngộ của tôi, ở Việt Nam không có Phật Học Hội, không có điều phối trên diện rộng nên thời thời khắc khắc phải chiểu theo Pháp của Sư phụ, hạn chế sử dụng các phần mềm nhắn tin. Tôi mới được bài chia sẻ của một đồng tu ở Trung Quốc đại lục trên Minh Huệ với tiêu đề: “Phép màu xuất hiện khi chúng ta tín Sư tín Pháp”, đồng tu trong bài chia sẻ này thậm chí còn chưa đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng nhờ tín Sư tín Pháp mà vào những thời khắc bị bức hại đều vượt qua được. Thể ngộ của tôi là trong thời điểm này mình nên tăng cường học Pháp, luyện công, hướng nội, soi xét lại suy nghĩ lời nói và hành vi của bản thân, dẫu trời có sập thì vẫn bất động tâm làm những việc đệ tử Đại Pháp cần làm.

Minh Huệ là cửa sổ giao lưu của đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới, cũng là kênh thông tin giúp phản bức hại. Gần đây lại có một số thông tin nói xấu Minh Huệ Việt Ngữ, tôi cho rằng mình phải bài trừ những thông tin đó. Để cùng nhau vượt qua khảo nghiệm này tôi nghĩ rằng, mỗi đồng tu hãy gửi bài phản ánh lên Minh Huệ những hiện tượng lệch Pháp trong giai đoạn hiện nay để cảnh báo các đồng tu khác, và không lưu truyền những bài chia sẻ không đăng trên Minh Huệ.

Cuối cùng, tôi xin được đọc lại bài thơ Tâm Tự Minh của Sư phụ để cùng các đồng tu Việt Nam thêm kiên định vượt qua khảo nghiệm này:

“Tâm tự minh

Pháp độ chúng sinh Sư đạo hàng
Nhất phàm thăng khởi ức phàm dương
Phóng hạ chấp trước khinh chu khoái
Nhân tâm phàm trọng nan quá dương
Phong vân đột biến thiên dục trụy
Bài sơn đảo hải phiên ác lãng
Kiên tu Đại Pháp khẩn tuỳ Sư
Chấp trước thái trong mê phương hướng
Thuyền phiên phàm đoạn đào mệnh khứ
Nê sa đào tận hiển kim quang
Sinh tử phi thị thuyết đại thoại
Năng hành bất hành kiến chân tướng
Đãi đáo tha nhật viên mãn thời
Chân tướng đại hiển thiên hạ mang.”

Diễn nghĩa:

“Tâm tự sáng tỏ, tự biết

Pháp cứu độ chúng sinh, Sư phụ dẫn lối
Một cánh buồm căng lên, trăm triệu cánh buồm giương theo
Vứt chấp trước xuống, thuyền nhẹ bơi nhanh
Tâm của người phàm nặng nề, khó mà vượt nổi đại dương
Gió mây đột biến, trời như sập xuống
Núi lở biển động, sóng lớn cuộn lên
Vững lòng tu Đại Pháp, theo sát Sư phụ
Mang chấp trước quá nặng nề, mê mờ mất cả phương hướng
Thuyền lật buồm đứt, tháo chạy để toàn mạng
Lọc hết bùn cát, lộ ánh vàng kim
Chuyện sống chết không qua việc nói thuyết mà biết được
Có thể làm được hay không mới thấy rõ chân tướng
Đợi cho đến ngày viên mãn
Chân tướng hiển lộ rõ, toàn thiên hạ ngỡ ngàng không hiểu.”

Trên đây là những thể ngộ của tôi ở tầng thứ còn hữu hạn, nếu có điều gì không phù hợp với Pháp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Đăng ngày 20-12-2018;

Share