[MINH HUỆ 19-9-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 7 thành phố hoặc các huyện thị ở 6 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 4 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 6 học viên bị bắt giữ phi pháp.

8751fea849f50b16c692612bf4a9adba.jpg

1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Giả Minh Anh và bà Quách Chấn Hương bị bắt giữ
2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mạc Thiện Ích bị kết án tù
3. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị giam giữ
4. [Thành phố Thượng Hải] Bà Lê Thư Cầm bị bắt giữ
5. [Huyện Thông Hải, tỉnh Vân Nam] Bà Lữ Ngọc Bình bị giam giữ

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Diễm Hoa bị kết án tù
7. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Kim Muội bị bắt giữ
8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và bà Lý Tú Phượng bị cầm tù

1. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Giả Minh Anh và bà Quách Chấn Hương bị bắt giữ

Bà Giả Minh Anh ở khu Thành Nam, thành phố Chiêu Viễn bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang nói với người dân chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 9 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Yên Đài nhưng mãi đến buổi tối hôm đó bà mới được thả ra vì không đạt kết quả kiểm tra sức khỏe. Bà cũng bị cưỡng ép trả 200 tệ.

Bà Quách Chấn Hương, 81 tuổi, ở khu Thành Nam, gần đây bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà đã được thả ra trong ngày.

2. [Huyện Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Mạc Thiện Ích bị kết án tù

Ông Mạc Thiện Ích bị kết án 3,5 năm tù giam ở khu Thanh Dương, thành phố Thành Đô, vào ngày 19 tháng 6 năm 2018. Ông bị Phòng 610 Thanh Dương đưa tới Nhà tù Gia Châu ở thành phố Nhạc Sơn.

3. [Thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô] Bà Mâu Bình bị giam giữ

Bà Mâu Bình ở huyện Phụ Ninh bị bắt giữ tại huyện Tân Hải vào ngày 17 tháng 8 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Diêm Thành.

Các bên tham gia bức hại bà Mâu:
Cục Công an Thành phố Diêm Thành: +86-515-83220066
Đội Hình cảnh: +86-515-83220455
trại tạm giam: +86-515-83223940

4. [Thành phố Thượng Hải] Bà Lê Thư Cầm bị bắt giữ

Gần đây, bà Lê Thư Cầm ở khu Hoàng Phố bị bắt giữ.

5. [Huyện Thông Hải, tỉnh Vân Nam] Bà Lữ Ngọc Bình bị giam giữ

Bà Lữ Ngọc Bình, 52 tuổi, bị cảnh sát mặc thường phục của Phòng 610 Huyện Thông Hải, Đội An ninh Nội địa, và Đồn Cảnh sát Hà Tây bắt giữ vào ngày 22 tháng 8 năm 2018. Cảnh sát lấy đi một máy MP3, điện thoại di động và cách sách Pháp Luân Đại Pháp của bà.

Bà Lữ bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Ngọc Khê. Gia đình bà không được phép vào thăm bà.

6. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Diễm Hoa bị kết án tù

Gần đây, bà Trương Diễm Hoa bị kết án ba năm tù giam.

7. [Thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến] Bà Lưu Kim Muội bị bắt giữ

Gần đây, bà Lưu Kim Muội bị bắt giữ tại căn hộ đi thuê. Hiện chưa rõ tung tích của bà.

8. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và bà Lý Tú Phượng bị cầm tù

Tòa án Khu Lục Viên kết án bà Dương Hương Hoa năm năm tù giam và bà Lý Tú Phượng sáu năm tù giam. Cả hai học viên đều bị đưa tới Khu giam giữ Số 8 thuộc Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Dương và bà Lý:
Lý Tú Hồng (倪笑虹), trưởng khu giam giữ, Khu giam giữ Số 8, Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm: +86-18504301978
Các công an canh tù ở Khu giam giữ Số 8:
Chung Chí Tú (钟志秀): +86-18684366275
Lương Ba (梁波): +86-18504302362
Triệu Quế Linh (赵桂玲): +86-18684366185
Tống Ninh Ba (宋宁波): +86-18684366270


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/19/374048.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172765.html

Đăng ngày 13-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share