[MINH HUỆ 15-9-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 6 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 18 học viên bị bắt giữ phi pháp.

42063b85884a3c34327ea554fcc0dd7b.jpg

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đinh Hồng Quyên bị giam giữ
2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Ngọc Mai bị giam giữ
3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngụy Tu Quyên bị kết án tù
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Bội Hoa bị cầm tù
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và Lý Tú Phượng bị cầm tù
6. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Ông Đỗ Văn Bân bị giam giữ
7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Đức Cương bị giam giữ
9. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Phượng Xảo bị giam giữ
10. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Xuân Cảnh bị cầm tù
11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Đào Anh bị giam giữ
12. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị kết án tù
13. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Mã Trường Thanh bị kết án tù
14. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bạch Ngọc Nguyệt bị kết án tù
15. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Trần Hiền Trung bị xét xử
16. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ba học viên bị cầm tù, ông Mã Hòa bị tra tấn
17. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngọc bị xét xử
18. [Thành phố Quế Dương, tỉnh Quế Châu] Bà Trương Cúc Hồng đang chờ phán quyết của tòa án

1. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Đinh Hồng Quyên bị giam giữ

Bà Đinh Hồng Quyên ở khu Tát Nhĩ Đồ bị cảnh sát Dương Ngọc Hưng của Đội hình cảnh thuộc Phân cục Cảnh sát Hội Chiến bắt giữ vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Bà Đinh hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Đại Khánh.

Các bên tham gia bức hại bà Đinh:
Triệu Quốc Hoành (赵国宏), cục trưởng, Phân cục Cảnh sát Hội chiến: +86-18945274527, +86-15045905777, +86-459-6615557
Lưu Thiế Quân (刘铁军), đội trưởng, Đội Điều tra Hình sự Số 1: +86-459-6667560, +86-459-8981317, +86-13903690682
Tiết Văn Chánh (薛文政), phó đội trưởng: +86-13339500087, +86-18945601323
Hoàng Cảnh Trụ(黄景柱), đội trưởng, Đội Điều tra Hình sự Số 2: +86-459-6667538, +86-13339500030, +86-18945601320

2. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Ngọc Mai bị giam giữ

Ngày 7 tháng 9 năm 2018, bà Trương Ngọc Mai bị người của Phân cục Công an Khu Khoan Thành bắt giữ. Bà bị đánh đập tàn nhẫn và cánh tay của bà bị trật khớp bởi tra tấn.

Bà Trương bị đưa tới trại tạm giam Số 4.

3. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngụy Tu Quyên bị kết án tù

Bà Ngụy Tu Quyên, giảng viên của phân viện Đại học Sư phạm Hoa Bắc, bị Tòa án Khu Công nghệ cao xét xử trong trại tạm giam Cát Lâm. Bà bị kết án hai năm tù giam và phạt 5.000 tệ.

Bà Ngụy đã kháng án.

Các bên tham gia bức hại bà Ngụy:
Trương (张), phụ trách vụ án: +86-13804418126
Chu (朱), giám đốc, trại tạm giam Thành phố Cát Lâm: +86-13804417779
Dương Dũng (杨勇), Viện Kiểm sát Khu Công nghệ cao: +86-432-64566297
Vương Bân (王斌), Tòa án Khu Công nghệ cao: +86-432-63070931

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Trần Bội Hoa bị cầm tù

Bà Trần Bội Hoa gần đây bị kết án tù và thụ án tại Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm.

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Dương Hương Hoa và Lý Tú Phượng bị cầm tù

Tòa án Khu Lục Viên đã kết án tù bà Dương Hương Hoa và bà Lý Tú Phượng. Bà Dương bị kết án năm năm tù giam, và bà Lý bị kết án sáu năm tù giam.

Cả hai bà đều bị đưa tới Khu giam giữ Số 8 Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm vào ngày 11 tháng 9 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Dương và bà Lý:
Nhà tù nữ tỉnh Cát Lâm: +86-431-85375038
An Đồng Vũ (安彤宇), ngục trưởng: +86-431-85375001
Wei Lihui (魏丽慧), phó ngục trưởng: +86-431-85375006, +86-15312692195
Vương Lập Quân (王立军), phó ngục trưởng: +86-13424483338, +86-431-85375004

6. [Huyện Y Thông, tỉnh Cát Lâm] Ông Đỗ Văn Bân bị giam giữ

Ông Đỗ Văn Bân, 60 tuổi, ở thị xã Mạc Lý bị cảnh sát thành phố Tứ Bình bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát.

Ông Đỗ hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Y Thông.

Các bên tham gia bức hại ông Đỗ:
Thôi Chấn Lâm (崔振林), phó cục trưởng, Cục Công an Huyện Y Thông, phụ trách bức hại: +86-18543419005, +86-434-4378000
Thiết Tự Nhân (铁自仁), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-15886061111, +86-434-4228071
Hồ Bảo Minh (胡宝明), phó đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-434-4228071, +86-13843481651

7. [Thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc] Bốn học viên bị bắt giữ

Ông Lưu Quang Ngọc, ngoài 65 tuổi, bà Lưu Hỷ Trân, 55 tuổi, và Vương Tam Ny, 42 tuổi, và một nam học viên bị bắt giữ trong khi đang treo biểu ngữ Pháp Luân Công ở thị xã Hoàng Tự vào sáng ngày 12 tháng 9 năm 2018.

Nam học viên chưa rõ danh tính đã chạy thoát khỏi sự vây bắt phi pháp của Đội An ninh Nội địa Huyện Hình Đài.

Ông Lưu, và bà Lưu, và bà Vương đã bị đưa tới Cục Công an Hình Đài.

8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Đức Cương bị giam giữ

Ông Chu Đức Cương ở khu Thạch Cữu bị bắt giữ vào buổi tối ngày 5 tháng 9 năm 2018. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và lấy đi các sách, tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một máy tính và các tài sản cá nhân khác.

Ông Chu đã bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Nhật Chiếu.

9. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Phượng Xảo bị giam giữ

Bà Trương Phượng Xảo ở thị trấn Đoàn Vượng bị cảnh sát của Đồn Đoàn Vượng bắt giữ tại nhà vào chiều ngày 14 tháng 9 năm 2018. Hiện bà Trương đang bị giam giữ trong trại tạm giam Thành phố Lai Dương.

10. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Ông Vương Xuân Cảnh bị cầm tù

Ông Vương Xuân Cảnh ở thị trấn Hầu bị kết án năm năm tù giam, và bị tống vào Nhà tù Nam Tế Nam vào ngày 10 tháng 5 năm 2018.

11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Giang Tây] Bà Lưu Đào Anh bị giam giữ

Bà Lưu Đào Anh ở khu Công nghệ cao bị người của Phân cục Cảnh sát Khu Công nghệ cao bắt giữ vào ngày 20 tháng 8 năm 2018. Các sách Pháp Luân Công, tài liệu chân tướng, điện thoại di động, máy tính và máy in của bà đều bị cảnh sát lấy đi.

Bà Lưu đã bị đưa tới trại tạm giam Khu Công nghệ cao.

12. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ba học viên bị kết án tù

Bà Dương Hương Hoa, 38 tuổi, và bà Lý Tú Phượng, ngoài 50 tuổi, và ông Quách Hiểu Anh, ngoài 70 tuổi, ở Trường Xuân bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 9 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Cảnh sát lục soát nhà bà Dương và lấy đi các sách Pháp Luân Công, máy tính xách tay và thẻ ngân hàng của bà.

Cảnh sát đã đưa ba học viên này tới trại tạm giam Số 2 hoặc Số 4 Trường Xuân. Gia đình họ không có tin tức gì về họ cho đến tháng 8 năm 2018, Viện Kiểm sát mới thông báo tới họ về việc kết án tù ba học viên.

Ba học viên đã bị giam giữ gần 12 tháng trước khi bị kết án.

Bà Dương bị kết án năm năm tù.

Bà Lý bị kết án bảy năm tù.

Hiện vẫn chưa rõ bản án của ông Quách.

13. [Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm] Ông Mã Trường Thanh bị kết án tù

Ông Mã Trường Thanh bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 10 năm 2017, và bị xét xử tại Tòa án Đướng sắt Trường Xuân vào ngày 25 tháng 5 năm 2018. Ông bị kết án hai năm tù giam vào bị đưa vào Nhà tù Số 2 Trường Xuân.

Vợ ông Mã đã qua đời năm 2012, và không có ai chăm sóc cô con gái bị bệnh động kinh của ông, và cô bé đã được đưa vào trại điều dưỡng.

14. [Thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh] Bà Bạch Ngọc Nguyệt bị kết án tù

Bà Bạch Ngọc Nguyệt, 66 tuổi, bị bắt giữ tại nhà vào ngày 28 tháng 6 năm 2016, và bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu.

Tòa án Khu Trạm Tiền xét xử bà Bạch vào ngày 15 tháng 2 năm 2017. Thẩm phán không cho phép thân nhân của bà tham dự phiên tòa. Bà Bạch bị kết án ba năm tù. Bà đã kháng án lên tòa án trung cấp, nhưng kháng án của bà đã bị từ chối.

Bà Bạch bị dưa tới Nhà tù Nữ Thẩm Dương.

15. [Thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu] Ông Trần Hiền Trung bị xét xử

Ông Trần Hiền Trung bị xét xử tại Tòa án Khu Nam Minh vào ngày 11 tháng 6 năm 2018. Tòa án đã mở một phiên xử khác vào ngày 22 tháng 8 năm 2018, tại đó, ông Trần nói: “Tôi năm nay đã ngoài 70, tôi chỉ nói với mọi người những điều tốt đẹp. Tôi không phạm pháp, và tôi yêu cầu được phóng thích vô điều kiện!”

Thẩm phán đã không đưa ra phán quyết.

Ông Trần hiện đang bị giam giữ trong trại tạm giam Khu Nam Minh.

16. [Thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc] Ba học viên bị cầm tù, ông Mã Hòa bị tra tấn

Ông Mã Hà bị kết án bốn năm tù và bị đưa vào Nhà tù Lan Châu vào tháng 11 năm 2017. Năm tù nhân nhận lệnh luân phiên tra tấn ông trong ba tháng. Bị tra tấn đến sức khỏe suy kiệt và khuôn mặt bị biến dạng.

Ông Dương Học Quý và ông Chu Nguy bị đưa vào Nhà tù Lan Châu vào ngày 12 tháng 6 năm 2018. Nhà tù không cho phép gia đình vào thăm ông.

17. [HuyệnThanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Ngọc bị xét xử

Bà Lưu Ngọc, 69 tuổi, bị đưa ra xét xử tại Tòa án Huyện Thanh Nguyên vào sáng ngày 31 tháng 8 năm 2018. Luật sư của bà thay mặt bà biện hộ vô tội. Thẩm phán không tuyên án sau khi kết thúc phiên tòa.

18. [Thành phố Quế Dương, tỉnh Quế Châu] Bà Trương Cúc Hồng đang chờ phán quyết của tòa án

Bà Trương Cúc Hồng bị kết án 4,5 năm tù giam vào ngày 2 tháng 3 năm 2018. Bà đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Quý Dương, và tòa án đã mở một phiên xét xử vào ngày 31 tháng 8 năm 2018.

Bà Trương yêu cầu được trả tự do ngay lập tức. Hiện bà đang đợi phán quyết của tòa án.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/15/373868.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/1/172676.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share