Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-10-2018] Tháng trước, một toà án ở tỉnh Hà Nam đã kết án tù sáu học viên Pháp Luân Công, trong đó năm người bị kết án nặng từ 7,5 năm trở lên.

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, sáu học viên ở thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đã bị bắt giữ. Công an đã lục soát nhà họ và tịch thu các máy tính, máy in và tài liệu Pháp Luân Công. Có người đã báo cảnh sát rằng họ tham gia in tài liệu Pháp Luân Công tại nhà.

Sáu học viên gồm bà Đào Ngọc Hoa, bà Dương Thành Vân, ông Bạch Quốc Hiển, bà Lý Tuấn Hoa, bà Đinh Tuyết Mai và Dương Sơn Bình.

Ông Bạch bị giam tại trại tạm giam Xác Sơn, những người còn lại bị giam tại trại tạm giam Trú Mã Điếm.

Toà án Khu Dịch Thành đã tổ chức một phiên tiền thẩm vào ngày 22 tháng 3 năm 2017 và đã xét xử các học viên vào ngày 23 tháng 5 năm 2018.

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, toà án đã tuyên án như sau:

Bà Đào Ngọc Hoa, bị kết án 8,5 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ;
Bà Dương Thành Vân, bị kết án 8,5 năm tù và phạt 30.000 Nhân dân tệ;
Ông Bạch Quốc Hiển, bị kết án 8 năm tù và phạt 26.000 Nhân dân tệ;
Bà Lý Tuấn Hoa, bị kết án 7,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ;
Bà Đinh Tuyết Mai, bị kết án 7,5 năm tù và phạt 20.000 Nhân dân tệ;
Bà Dương Sơn Bình, bị kết án 2 năm tù và phạt 6.000 Nhân dân tệ.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/2/375259.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/10/8/172760.html

Đăng ngày 12-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share