Bài của một đệ tử Pháp Luân Công ở Ba Lan

[MINH HUỆ 21-10-2009] Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Ba Lan đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 ở Warsaw. Đây là lần thứ năm một Pháp hội được tổ chức ở Ba Lan. Mười bẩy học viên đã đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm.

2009-10-21-polandfahui-01--ss.jpg

2009-10-21-polandfahui-02--ss.jpg

Pháp hội Ba Lan đã được tổ chức vào ngày 18 tháng 10 năm 2009 ở Warsaw

2009-10-21-polandfahui-03--ss.jpg
2009-10-21-polandfahui-04--ss.jpg
2009-10-21-polandfahui-05--ss.jpg

Một đệ tử chia sẻ bài viết của mình ở Pháp hội

Các học viên tại Pháp hội nói rằng họ trân quý cơ hội được tham dự. Khi báo cáo cho Sư Phụ tôn kính, họ đã chia sẻ những hiểu biết khác nhau của mình về Pháp ở các tầng khác nhau. Một số đã nói về những thay đổi to lớn về cả thể chất lẫn tinh thần sau khi tập Pháp Luân Công. Họ cũng cảm nhận được một cách sâu sắc lòng từ bi khổ độ của Sư Phụ. Họ nhận ra rằng chỉ bằng cách duy trì chính niệm và chính hành, tinh tấn và vững tu, làm tốt ba việc, và cứu độ tất cả những người có duyên thì họ mới có thể là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

Một đệ tử phương Tây đã chia sẻ cách ông làm các bản sao các tài liệu làm rõ sự thật và đã đi đến từng cửa nhà thu thập chữ ký để ủng hộ việc chấm dứt cuộc đàn áp này. Một đệ tử khác đã nói về cách ông đã đề cao tâm tính của mình như thế nào và hợp tác với các học viên như một chỉnh thể và giới thiệu đoàn Nghệ thuật Thần Vận. Đệ tử khác chia sẻ cách mà ông theo kịp với tiến trình Chính Pháp.

Trước ngày Pháp hội, các học viên từ các vùng khác nhau của Ba Lan đã tổ chức các hoạt động tại Trung tâm Thương mại GD ở ngoại ô Warsaw và Khu phố cổ để giới thiệu Pháp Luân Công và cung cấp tin tức cho mọi người về cuộc đàn áp. Vào 5 giờ chiều họ tụ tập tại cửa trước của Đại sứ quán Trung Quốc tại Warsaw để phản đối, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/10/21/210837.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/10/22/111766.html
Đăng ngày 24-10-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share