[Minh Huệ] Tôi là một người tu luyện 23 tuổi từ Bắc California. Trước khi tôi học đại pháp, tháng Ba năm 2003, tôi hoàn toàn thật sự bị lạc lỏng. Từ tuổi 13, tôi đã dùng ma-tuý và uống rượu. Tôi bị đuổi ra khỏi mọi nơi tôi tới cư trú và phải dọn đi nhiều nơi khắp cả tỉnh bang. Tôi gia nhập chưong trình cải huấn và đi biết bao nhiêu bác sĩ tâm thần. Đời sống của tôi thật khó khăn trước khi tôi học đại pháp. Cậu và anh của tôi tự tử, bà ngoại của tôi chết vì bịnh ung thư và mẹ của tôi chết vì nghiện rượu. Sự chán nản vì cuộc đời đã làm cho bệnh nghiện ngập ma-tuý của tôi càng nghiêm trọng hơn và càng dùi tôi xuống tận cùng vực thẳm hơn.

Mặc dầu vậy tôi vẫn luôn sống đời sống tâm linh và vẫn thích mua những sách vỡ về những đề mục này thay vì để tiền tiềp tục học trung học. Tôi tốn cà hơn trăm bạc và chưa bao giờ tìm được cái gì tôi muốn tu tập. Sau khi tra cứu những sách vở đó, tôi phát hiện rằng khí công là có mãnh lực nâng cao khí lực. Tôi mua thêm một hai cuốn khí công nhưng chỉ giử trong tay thôi. Tôi không thể nào tự đọc nó được. Tôi nghĩ rằng sẽ tìm được cái gì tốt hơn do đó tôi đến tiệm sách và tìm tòi. Tôi lướt ngang cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cầm lên và mở ra đọc. Sau khi xem qua bài Luận Ngữ, tôi biết chắc cuốn sách này rất đặc biệt mà tôi hằng mong mỏi để được đọc. Tôi không mang đủ tiền theo và đã đánh cắp nó theo bàn tính xấu ‘tự nhiên’ của tôi. Sau khi vài tháng tôi đọc và tôi bắt đầu nghiệm ra cuốn sách này. Tôi cố gắng tìm liên lạc những người tu luyện nhưng chỉ gặp được có một người ở trong khu vực tôi cư trú thôi.

Sau một thời gian người tu luyện trong khu tôi ở bận rộn vài tháng ở nơi khác, anh ta trở lại và gọi cho tôi. Anh ta giúp đở tôi bằng mọi cách anh ta có thể làm được và không ngần ngại trà lời mọi câu hỏi anh ta có thể vấn đáp cho tôi theo sự hiểu biết của anh. Anh ta gới thiệu tôi với những người tu luyện khác và lái hai tiếng cho tôi đi hội kiến nhiều lần mà không màng đến tiền xăng. Nhờ sống trong tình thương đó và với pháp tôi đã cai được nghiện ma túy và rượu. Tôi trở lại tiệm sách lúc trước để thú tội và trả lại tiền sách, và dọn bỏ hết những sách vở tôi mua lúc trước khi tôi tìm được quyển sách này. Sự chán nản cuộc đời của tôi cũng biến mất và tôi hiểu ra tại sao những chuyện này xảy ra. Sư phụ đã chỉ đạo cho tôi.

Bây giờ người tu luyện đó đã dọn đi nơi khác và tôi trọng trách đưa rước và giúp đở mọi người trong khu vực tôi ở học Pháp. Tôi tự nguyện thanh giảng sự thật trong khu tôi ở vì nếu tôi không làm thì không một ai làm điều đó.

Tôi nhớ có nhiều chuyện mầu nhiệm đã xảy ra khi tôi học Pháp Luân Đại Pháp. Một hôm, khi tôi và người tu luyện ngồi đọc pháp trong căn hộ tôi ở. Tôi có mua một ít hoa ở tiệm về trưng trong bình. Nó cũng đã lâu và sắp tàn. Khi tôi và người tu luyện đọc tới đoạn rằng cây cũng có cảm giác và biết suy nghĩ, chúng tôi nhìn lên và thấy đóa hoa đó tươi tấn lại. Có lúc tôi học Pháp và mệt mỏi, đèn trong phòng của tôi bỗng dưng cháy sáng hơn

Tôi nhận biết rằng có nhiều chuyện sư phụ đã làm cho tôi. Sư phụ đã cứu rỗi tôi khỏi vào địa ngục và dạy cho tôi làm một người tốt. Không một ai nữa trên vũ trụ này có năng lượng làm việc này và tôi vẫn luôn biết công ơn này.

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2004/11/28/55020.html.

Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share