Bài của một học viên ở Bắc Kinh

[MINH HUỆ 13-5-2008] Tôi là một học viên nữ trẻ tuổi đã tập luyện Đại Pháp được chín năm. Dù đã luôn thực hiện ba điều nhưng có những lúc tôi không tinh tấn. Vì có hai con nhỏ nên tôi chỉ có thể nghỉ ngơi khi tối muộn. Tôi có rất nhiều chấp trước đối với chương trình giải trí bình thường, phim truyện và những thứ download từ internet. Tôi thường dùng thời gian này để thư giãn mà không xem việc tham khảo trang Minh Huệ như một điều quan trọng.

Trong mấy tuần qua, tôi đã đọc Minh Huệ. Tôi đã thật sự cảm động sâu sắc bởi những bài viết của các bạn học viên, và những kinh nghiệm của họ đã giúp tôi phá bỏ được trạng thái thư giãn cá nhân trong tâm trí. Tôi đã thay đổi thói quen vào các trang thông tin người thường hàng ngày để vào xem trang Minh Huệ. Kết quả là tôi trở nên ngày càng tinh tấn. Mỗi khi tôi đọc bài viết của các bạn học viên, tôi đều có thể thấy những chấp trước và quan niệm cũa mình, những thứ đang che đậy tâm tính người thường.

Rất nhiều câu hỏi của tôi được trả lời. Tất nhiên tôi nhận thấy trang mạng không thể thay thế được việc học Pháp, nhưng việc đọc các bài viết đã giúp tôi nhìn vào bên trong bản thân mình nhiều hơn. Tôi có thể ngẫm nghĩ sâu xa rõ ràng hơn các nguyên lí Pháp về từ bi, cứu độ con người, đại nhẫn, giữ chính niệm vững như đá. Những kinh nghiệm này là những gì mà các đệ tử Đại Pháp thời kì Chính Pháp, những người đã đồng hóa với Pháp, học được từ Pháp. Học viên chúng ta hiếm khi gặp mặt được nhau, nhưng trang mạng Minh Huệ đã trở thành phương pháp chủ yếu để trao đổi ý kiến.

Sau khi thường xuyên vào trang Minh Huệ, tôi thấy mình đã có chính niệm mạnh mẽ hơn và tôi thực hiện ba điều tinh tấn hơn. Trước kia tôi tìm đến người ta để giảng sự thật, nhưng bây giờ dường như chúng sinh trên phố lại tìm cách nói chuyện với tôi để được nghe sự thật. Như thể là phía mặt hiểu biết của họ cảm nhận được tính cấp bách. Thuyết phục họ thực hiện ba thoái cũng trở nên dễ dàng với tôi. Tôi cảm thấy như Sư Phụ đã khiến những người có tiền duyên với tôi đến bên tôi để họ được cứu độ. Tôi khuyến khích những bạn học viên nào còn chưa được tinh tấn hãy vào trang Minh Huệ hàng ngày. Các bạn nên mạnh mẽ trong chính niệm và thực hiện tốt ba điều mà Sư Phụ đã dặn chúng ta thực hiện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/13/178325.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/7/4/98648.html
Đăng ngày 6-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share